ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΗ ημέρα αυτή θεωρείται ως “γενέθλιος ημέρα” της Εκκλησίας μας.

Τη μέρα της Πεντηκοστής, με την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος, έγινε το θαύμα της ένωσης των ανθρώπων με τον Θεό.

Αυτό ακριβώς είναι και ονομάζεται εκκλησία, η ένωση του ανθρώπου με τον Θεό, που για πρώτη φορά αποκαλύφθηκε την ημέρα της Πεντηκοστής.

Αυτό που πρέπει να συγκρατήσουμε και να καταλάβουμε, είναι ότι ο Χριστός είχε πει στους Μαθητές του ότι θα αποστείλει το Άγιο Πνεύμα το οποίο θα τους διδάξει την πάσα αλήθεια.

Αυτό ακριβώς έγινε την ημέρα της πεντηκοστής. Μόνο τότε αποκαλύφθηκε αυτή η αλήθεια (και ποτέ ξανά στην πορεία του χρόνου, που σημαίνει ότι η αλήθεια αποκαλύφτηκε τότε, εφάπαξ), δηλαδή η Εκκλησία από πνευματική, έγινε Σώμα Χριστού.

Όλα τα τροπάρια εκείνης της ημέρας αναφέρονται στην εκκλησία.

Το τροπάριο της εορτής:

«Ευλογητός ει Χριστέ ο Θεός ημών, ο πανσόφους, τους αλιείς αναδείξας, καταπέμψας αυτοίς το Πνεύμα το Άγιον, και δι’ αυτών την οικουμένην σαγηνεύσας. Φιλάνθρωπε, δόξα σοι».

Πηγή: panagiaalexiotissa.blogspot.com