Θα αποφασίζει για την επικινδυνότητα ενός ζώου και θα αντιμετωπίζει τα προβλήματα που προκύπτουν κατά τη διαχείριση των αδέσποτων.

Πενταμελής επιτροπή, αρμόδια για την παρακολούθηση του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς, συγκροτήθηκε στον Δήμο Μαρωνείας-Σαπών.

Η επιτροπή θα αποφασίζει για την επικινδυνότητα ενός ζώου συντροφιάς, σύμφωνα με τον ορισμό της παραγράφου στ΄ του άρθρου 1 του Ν. 4039/2012, και θα αντιμετωπίζει τα προβλήματα που προκύπτουν κατά τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων.

Η επιτροπή απαρτίζεται από τις/τους:

  1. Τζανίδη Σπύρο, ιδιώτη κτηνίατρο του οικισμού Σαπών, ως υπευθύνου του προγράμματος.
  2. Καδρούδη Μαρία, μέλος του φιλοζωικού συλλόγου Κομοτηνής «Περιπλανώμενες Ψυχές».
  3. Κοκκινάκη Κωνσταντίνα, μέλος του φιλοζωικού συλλόγου Κομοτηνής «Περιπλανώμενες Ψυχές».
  4. Αντωνιάδη Γιώργο, δημοτικό σύμβουλο του Δήμου Μαρωνείας-Σαπών, με αναπληρωτή του τον Μεραχτσάκη Χρήστο.
  5. Μεχμέτ Αλή, δημοτικό σύμβουλο του Δήμου Μαρωνείας-Σαπών, με αναπληρωτή του τον Ιμάμ Χασάν Ριτβάν.