Σύσκεψη με θέμα τη λήψη άμεσων μέτρων για την αλλαγή κατεύθυνσης στη βαμβακοκαλλιέργεια, συγκάλεσε ο Αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μάρκος Μπόλαρης.

Με τη σύσκεψη αυτή ολοκληρώθηκαν οι ενέργειες της Ομάδας Εργασίας για το Βαμβάκι η οποία συστήθηκε με πρωτοβουλία του κ. Μπόλαρη, και παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα μιας διαδικασίας διαλόγου μεταξύ φορέων και υπηρεσιών.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της σύσκεψης αποφασίστηκαν συγκεκριμένες δράσεις οι οποίες αποτελούν «εργαλεία διαμόρφωσης μιας εθνικής στρατηγικής για το βαμβάκι, βασισμένη στη βελτίωση της ποιότητας και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας»:

  1. Ταξινόμηση του 1% (για το 2016) των παραγομένων δεμάτων βάμβακος σε επίπεδο χώρας, από το Εθνικό Κέντρο Βάμβακος, με σκοπό τη δημιουργία Εθνικού Φακέλου Ποιότητας.
  2. Ποιοτική Ταυτοποίηση του Γενετικού Υλικού με προσδιορισμό και ανάδειξη των ποιοτικών χαρακτηριστικών των ποικιλιών βάμβακος, με σκοπό την καλύτερη αξιοποίηση των ποικιλιών και την τυποποίηση του προϊόντος.

Οι παραπάνω δράσεις οι οποίες θα πραγματοποιηθούν στην τρέχουσα καλλιεργητική περίοδο, θα χρηματοδοτηθούν από την ειδική προσαυξημένη ενίσχυση των μελών της νέας Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Βάμβακος.

Επιπλέον αποφασίστηκαν παράλληλες δράσεις οι οποίες αναμένεται να έχουν πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα στην αναδιάρθρωση της βαμβακοκαλλιέργειας. Οι κυριότερες από αυτές είναι:

Α) Εκτέλεση Ερευνητικών Προγραμμάτων από το Εθνικό Κέντρο Βάμβακος με σκοπό τη δημιουργία νέας γνώσης και επίλυση ορισμένων προβλημάτων που αφορούν την ποιότητα.

Β) Συμμετοχή εκπροσώπου του Εθνικού Κέντρου Βάμβακος στις συνεδριάσεις της Διεπαγγελματικής ως παρατηρητής με σκοπό τον καλύτερο σχεδιασμό των μελλοντικών δράσεων.

Γ) Δημιουργία σχήματος ελέγχου λειτουργίας εργαστηρίων βάμβακος (άτυπο round test) σε επίπεδο χώρας, με σκοπό τη βελτίωση της λειτουργίας των ιδιωτικών εργαστηρίων ταξινόμησης βάμβακος.

Δ) Πραγματοποίηση ετήσιας εκδήλωσης στο αμφιθέατρο του Εθνικού Κέντρου και πολλών επιμέρους περιφερειακών, με στόχο την ενημέρωση όλων των ενδιαφερομένων για την πορεία της βαμβακοκαλλιέργειας και τη διαμόρφωση συλλογικών μελλοντικών δράσεων.

Η νέα στρατηγική για το βαμβάκι προβάλλεται από την ιστοσελίδα “Hellenic Cotton” που έχει δημιουργηθεί από την Πανελλήνια Ένωση Εκκοκκιστών και Εξαγωγέων, και αντίστοιχο χώρο του Εθνικού Κέντρου Βάμβακος. Σκοπός της δράσης είναι η πληρέστερη ενημέρωση των παραγωγών, των μεταποιητών, της ελληνικής και παγκόσμιας αγοράς, των υπηρεσιών και όλων των  ενδιαφερομένων για θέματα ποιότητας και νέων τάσεων στον τομέα του βάμβακος.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σημείωσε ότι «οι παραπάνω δράσεις αποτελούν το αναγκαίο προαπαιτούμενο για την πιλοτική εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Μικρής Κλίμακας που αφορά τη σύσταση Ομάδων ή/και Οργανώσεων Παραγωγών σε επίπεδο Περιφερειών το οποίο θα εφαρμοστεί το 2017. Με τη σειρά του το Εθνικό Σχέδιο Μικρής Κλίμακας αποτελεί σκαλοπάτι για την τελική διαμόρφωση της μακρόπνοης Εθνικής Στρατηγικής για το Βαμβάκι. Η στρατηγική αυτή περιλαμβάνει την παραγωγή επώνυμου, τυποποιημένου, πιστοποιημένου ποιοτικού βαμβακιού, με όφελος για τους παραγωγούς, τους μεταποιητές, και ιδιαίτερα την ελληνική οικονομία στο σύνολό της. Το ελληνικό βαμβάκι έχει όλες τις δυνατότητες για να πρωταγωνιστήσει στις απαιτητικές διεθνείς αγορές και θα το πετύχει».

Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο Αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Εκκοκκιστών & Εξαγωγέων Βάμβακος (ΠΕΕΕΒ) κ. Αντώνης Σιάρκος, ο Ειδικός Σύμβουλος της νέας Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Βάμβακος (ΔΟΒ) κ. Παναγιώτης Κεμπέσης, ο Προϊστάμενος του Εθνικού Κέντρου Ταξινόμησης και Τυποποίησης Βάμβακος κ. Μωχάμεντ Νταράουσε, ο εκπρόσωπος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Επαγγελματιών Γεωπόνων (ΠΟΣΕΓ) κ. Δημήτρης Σιωρόπουλος, ο Αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ κ. Γεώργιος Κέντρος, η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Συστημάτων Καλλιέργειας του ΥΠΑΑΤ κ. Γεωργία Κωστοπούλου, και υπάλληλοι της αρμόδιας Διεύθυνσης και του ΟΠΕΚΕΠΕ.