Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, προκειμένου να διευκολυνθούν οι αγρότες για την ομαλή υποβολή των Ενιαίων Αιτήσεων Ενίσχυσης για το έτος 2018, υποστήριξε στην Ε.Ε. την παράταση της τελικής ημερομηνίας υποβολής της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης έως την 15η Ιουνίου 2018.

Στο πλαίσιο αυτό ψηφίστηκε ομόφωνα Εκτελεστικός Κανονισμός από την αρμόδια επιτροπή  της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (26/4), με τον οποίο παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής της ΕΑΕ έως την 15η Ιουνίου, αντί της 15ης Μαΐου.

Μετά τη δημοσίευση του Κανονισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε., το Υπουργείο θα προχωρήσει και στις αναγκαίες τροποποιήσεις των εθνικών αποφάσεων.