ΣΥΝΗΓΟ Συνήγορος του Πολίτη διερεύνησε υπόθεση σχετικά με την αναδρομική καταβολή προνοιακού επιδόματος.

Το 2010 εξετάστηκε για πρώτη φορά από την αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή το ανήλικο παιδί του αναφερόμενου, και αναγνωρίσθηκε ως δικαιούχος του εξωιδρυματικού επιδόματος ΑΜΕΑ. Η ισχύς της γνωμάτευσης ήταν για δύο χρόνια. Παρ’ όλο που οι γονείς επιμελώς και εγκαίρως ξεκίνησαν τη διαδικασία επανεξέτασης για τη συνέχιση της καταβολής του επιδόματος από τον Ιούνιο του 2012, η πιστοποίηση αναπηρίας από τα ΚΕΠΑ ολοκληρώθηκε μόλις τον Μάρτιο του 2013, και τότε άρχισε και η σχετική καταβολή. Η αίτηση αναδρομικής καταβολής ποσού για την περίοδο αναμονής από τον Ιούνιο του 2012 μέχρι τον Μάρτιο του 2013, απορρίφθηκε από την υπηρεσία με την αιτιολογία ότι η γνωμάτευση είναι  διαφορετική, το παιδί διαγνώστηκε σε άλλη κατηγορία αναπηρίας, συνεπώς θεωρείται νέος δικαιούχος και δεν δικαιούται αναδρομική καταβολή.

Σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο για την πιστοποίηση της αναπηρίας, η αρχική γνωμάτευση του παιδιού αλλά και η τελευταία, εντάσσονται στην ίδια κατηγορία διαταραχών, ως σύνδρομα παράλυσης με την ίδια αρχική αιτία. Κατά συνέπεια, δύσκολα κανείς μπορεί να οδηγηθεί νομίμως στο συμπέρασμα ότι πρόκειται για νέο δικαιούχο. Σχετική εγκύκλιος που απαντά στην υπό εξέταση περίπτωση, διευκρινίζει ότι η διαφοροποίηση εστιάζει όχι στην ένταξη της κατηγορίας των δικαιούχων, αλλά στο είδος του επιδόματος και στο ύψος του ποσού.

Ο Συνήγορος του Πολίτη σε έγγραφο που απηύθυνε προς τον αρμόδιο Δήμο αλλά και προς το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, τόνισε ότι με την αρχική γνωμάτευση διαπιστώθηκε ότι συντρέχουν στο πρόσωπο του ανήλικου παιδιού οι προϋποθέσεις ένταξης στην αναπηρία, και κατέστη δικαιούχος του επιδόματος αναπηρίας. Επισήμανε λοιπόν ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση η επανεξέταση από υγειονομική επιτροπή έχει κυρίως αποδεικτικό χαρακτήρα για τη συνέχιση της πληρωμής του. Κατά συνέπεια ο Δήμος οφείλει να επανεξετάσει την υπόθεση και να καταβάλει το ποσό αναδρομικά σύμφωνα με τη νέα κατηγορία που ορίζει η τελευταία γνωμάτευση, είτε να ζητήσει διευκρίνιση από τα ΚΕΠΑ για το εάν πρόκειται για νέα πάθηση και νέο δικαιούχο.

Μετά την παρέμβαση του Συνηγόρου, πραγματοποιήθηκε από τη Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου η αναδρομική καταβολή στο δικαιούχο του επιδόματος.