Τις θέσεις των Σωματείων Λαϊκών Αγορών Έβρου, Ροδόπης, Ξάνθης και Καβάλας, μεταβίβασε στον Υφυπουργό Ανάπτυξης κ. Αθανάσιο Σκορδά καθώς και στους Βουλευτές της Περιφέρειας ΑΜ-Θ, σύμφωνα με ανακοίνωσή του, ο Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης της Περιφέρειας κ. Γεώργιος Γερομάρκος.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, ο κ. Γερομάρκος επισημαίνει στον Υφυπουργό και στους Βουλευτές, ότι:

Με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου καθορίστηκε αριθμός μορίων σε κάθε κριτήριο του Π.Δ. 51/2006, με αποτέλεσμα η διαδικασία τοποθέτησης στις λαϊκές αγορές να είναι απολύτως διαφανής και έχει τύχει της απόλυτης αποδοχής όλων των ενδιαφερομένων.

Η κατ’ έτος κλήρωση όλων των θέσεων στις λαϊκές αγορές θα δημιουργήσει προβλήματα αλλά και δεν θα είναι δίκαιη, αφού δεν θα λαμβάνεται υπ’ όψη κανένα κοινωνικό κριτήριο.

Το ύψος του ημερήσιου δικαιώματος, ο μέγιστος αριθμός θέσεων, καθώς και η αναλογία παραγωγών – πωλητών σε κάθε λαϊκή αγορά, πρέπει να έχουν την έγκριση του Περιφερειακού Συμβουλίου αφού αυτό είναι το πιο αντιπροσωπευτικό συλλογικό Όργανο σε επίπεδο Περιφέρειας.