– Εξετάζονται μέτρα για την εξομάλυνση των τιμών στα επίπεδα της υπόλοιπης χώρας.

Μετά από έρευνα των αρμόδιων Υπηρεσιών Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης – κατόπιν εντολής του Περιφερειάρχη κ. Γιώργου Παυλίδη – διαπιστώθηκε ότι στην Περιφέρεια ΑΜ – Θ,  με εξαίρεση τις νησιωτικές περιοχές, το υγραέριο κίνησης πωλείται με την υψηλότερη τιμή, και παρατηρείται σε υψηλό ποσοστό ομοιομορφία της τιμής στα πρατήρια, με περιθώριο κέρδους που εκτιμάται στο 20%-25% έναντι 5% για τα υγρά καύσιμα κίνησης.

Κατόπιν τούτου, οι αρμόδιες Υπηρεσίες της Περιφέρειας, κατόπιν εντολής του Περιφερειάρχη, και σε συνεργασία με τις Υπηρεσίες των αρμόδιων Υπουργείων, εξετάζουν μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την εξομάλυνση της κατάστασης σε σχέση με την υπόλοιπη χώρα, προς όφελος του συνόλου των καταναλωτών.