Μετά την υπογραφή της κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Περιβάλλοντος-Ενέργειας-Κλιματικής Αλλαγής και Υγείας, και του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,  που θεσπίζει το Εθνικό Σχέδιο Δράσης με την εφαρμογή της Οδηγίας 2009/128/ΕΚ για την προστασία του ανθρώπου και του περιβάλλοντος, δημιουργείται ένα σοβαρό θέμα πιστοποίησης των αγροτών για την ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων.

Η παραπάνω ρύθμιση υποχρεώνει όλα τα καταστήματα πώλησης γεωργικών φαρμάκων, μετά τις 26 Νοεμβρίου 2015, να προμηθεύουν γεωργικά εγκεκριμένα φάρμακα για επαγγελματική χρήση, μόνο σε όσους γεωργούς διαθέτουν πιστοποιητικό γνώσεων στην ορθολογική χρήση γεωργικών φαρμάκων.

Ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης κ. Γιώργος Παυλίδης, απέστειλε σχετικό έγγραφο στα εμπλεκόμενα υπουργεία, επισημαίνοντας την αδυναμία εφαρμογής της διαδικασίας πιστοποίησης όχι μόνο λόγω της οικονομικής επιβάρυνσης των αγροτών, αλλά και επειδή ο μέσος αγρότης αδυνατεί να κάνει χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή που απαιτείται για τις εξετάσεις απόκτησης του πιστοποιητικού. Έτσι, ζητά διορθώσεις και εξορθολογισμό, ώστε να καταστεί εφικτή η πιστοποίηση.