Το γεγονός ότι χιλιάδες αγρότες καλούνται να πληρώσουν δυσβάσταχτα πρόστιμα για χρήση γεωτρήσεων, επειδή από το Εθνικό Μητρώο Σημείων Υδροληψίας (ΕΜΣΥ) δεν τους έχει χορηγηθεί το σχετικό Πιστοποιητικό, μολονότι εμπροσθέσμως είχαν υποβάλλει σχετικές αιτήσεις τους στους οικείους Δήμους, αναδεικνύει με Ερώτησή του προς τον αρμόδιο Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Ευάγγελο Αποστόλου, ο Βουλευτής Ροδόπης του «Ποταμιού» κ. Ιλχάν Αχμέτ.

«Κύριε Υπουργέ.

Στην Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης υφίστανται χιλιάδες περιπτώσεις αγροτών, οι οποίοι ως χρήστες δεδομένων σημείων υδροληψίας για αγροτική χρήση, είχαν καταθέσει εμπρόθεσμα στον οικείο Δήμο, δηλαδή μέχρι και τις 31-12-2014, αίτηση για εγγραφή των σημείων υδροληψίας στο ΕΜΣΥ.

Όλοι οι ανωτέρω ανέμεναν την έκδοση του απαραίτητου για την κατάθεση της αίτησης για άδεια χρήσης νερού, Πιστοποιητικού του ΕΜΣΥ, το οποίο μέχρι σήμερα δεν έχουν λάβει.

Λόγω μη ενημέρωσης από τις αρμόδιες υπηρεσίες των ενδιαφερομένων αγροτών με κάθε πρόσφορο μέσο, όπως ρητά ορίζεται στην υπ’ αριθμ. οικ. 101282/14-07-2015 Εγκύκλιο του Υπουργείου σας, αναφορικά με τις προθεσμίες και τα επιβαλλόμενα πρόστιμα, και εκ του γεγονότος ότι οι χρήστες βρισκόταν σε αναμονή χορήγησης σε αυτούς του Πιστοποιητικού ΕΜΣΥ ως απαραίτητης προϋπόθεσης για την κατάθεση της αίτησης για αδειοδότηση, δεν περιήλθε σε γνώση τους η τροποποίηση της νομοθεσίας περί της καταληκτικής προθεσμίας της 30-09-2015 για την υποβολή αίτησης στον οικείο Δήμο για την έκδοση άδειας νερού.

Αποτέλεσμα της κατάστασης αυτής είναι να βρίσκονται σήμερα στην Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης εκτεθειμένοι και διατελώντας σε σύγχυση, χιλιάδες αγρότες, επειδή ξαφνικά διαπίστωσαν ότι μετά την 01-10-2015 είναι εκπρόθεσμοι, χωρίς δική τους υπαιτιότητα, λόγω ελλιπούς ενημέρωσής τους. Με αυτόν τον τρόπο καλούνται να καταβάλλουν πρόστιμα στα οποία δεν είναι σε θέση να ανταποκριθούν, και μάλιστα διαπιστώνονται περιπτώσεις αγροτών με περισσότερες από μία γεωτρήσεις, για τους οποίους τα πρόστιμα είναι δυσβάσταχτα.

Επιπλέον, στο διάστημα μεταξύ 01-10-2015 έως 31-12-2015, που τα πρόστιμα ανέρχονται σε 50 ευρώ για κάθε μήνα και για κάθε γεώτρηση, δεν επαρκούν για την τακτοποίηση όλων αυτών των χρηστών που είχαν υποβάλει εμπρόθεσμα αίτηση εγγραφής τους στο ΕΜΣΥ.

Κατόπιν των ανωτέρω ερωτάσθε:

Α) Προτίθεσθε να πάρετε πρωτοβουλία ώστε να απαλλάξετε από τα αδίκως καταλογισθέντα εις βάρος της πρόστιμα, τη συγκεκριμένη κατηγορία αγροτών, σε μια εποχή που εκ των πραγμάτων ο αγροτικός κόσμος καλείται να διαχειριστεί έξοδα και δαπάνες δυσανάλογα μεγάλες σε σχέση με τα εισοδήματά του και το πρόσφατο παρελθόν;

Β) Προτίθεσθε, παράλληλα, να παρατείνετε την προθεσμία για την υποβολή αίτησης αδειοδότησης, τουλάχιστον για δύο (2) επιπλέον μήνες, προκειμένου να τακτοποιηθούν, όπως άλλωστε και οι ίδιοι το επιθυμούν, όλοι οι αγρότες της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης ως προς το επίδικο ζήτημα;