Η Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, ενημερώνει τους κατόχους ογκομετρικών φορτηγών Α.Μ., ότι σύμφωνα με το με α.π.  Β5  2292/50812/19-5-2015 έγγραφο του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η υποχρεωτική στα οχήματα αυτά τοποθέτηση ταχογράφου, παρατείνεται μέχρι και τις 30 Νοεμβρίου 2015.

Οι ενδιαφερόμενοι, με την παράδοση των αδειών κυκλοφορίας και πινακίδων κατά τη λήξη της περιόδου, πρέπει να προσκομίσουν στις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων, και βεβαίωση καλής λειτουργίας του ταχογράφου από εξουσιοδοτημένο τεχνίτη.

Περισσότερες πληροφορίες δίδονται στο τηλέφωνο 2531350408.