ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ 1Παρατείνεται έως και τις 28 Νοεμβρίου 2014 η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στο Μέτρο 1.3 που αφορά τον εκσυγχρονισμό των αλιευτικών σκαφών και την επιλεκτικότητα των αλιευτικών εργαλείων.

Οι αλιείς που διαθέτουν φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα,

-για τις αγορές – εργασίες που έκαναν από 1-10-2012 μέχρι και σήμερα (και έχουν τιμολόγια για αυτές ) και

-για  αγορές – εργασίες που έχουν προγραμματίσει να κάνουν , και εφόσον αυτές ( παλαιές και νέες ) εμπίπτουν στις επιλέξιμες δαπάνες του μέτρου 1.3.2 του ΕΠΑΛ 2007-2013, μπορούν να επικοινωνούν με το Τμήμα Αλιείας στην Αλεξανδρούπολη (Απόστολος Ξανθόπουλος 2551357155  / Αγγελική Σουτλόγλου 2551350496 / Δημήτριος Μαλαμίδης 2551350498) προκειμένου να λάβουν τις σχετικές πληροφορίες και οδηγίες για ένταξή τους στο μέτρο.

Η αρχική βάσιμη πεποίθηση ότι οι πιστώσεις που υπάρχουν για το μέτρο- πρόσκληση 1.3.2. επιδοτήσεων είναι λίγα οδήγησε σε πανελλαδικό επίπεδο στην υποβολή 30 μόνο επενδυτικών αιτήσεων ένταξης – χρηματοδότησης,εκ των οποίων τα 12 προέρχονται από το Τμήμα Αλιείας της Αλεξανδρούπολης 

Μέρος της χρονοβόρας απόκτησης δικαιολογητικών ασφαλιστικής ενημερότητας,βεβαίωσης του ΙΝΑΛΕ (για δίχτυα) κλπ  έχει περιοριστεί σημαντικά μέσα στα πλαίσια της αυτεπάγγελτης αναζήτησης από την Υπηρεσία Αλιείας της Αλεξανδρούπολης.