Παράταση της προθεσμίας υποβολής δηλώσεων εφαρμογής βιολογικής γεωργίας για το 2014, αιτείται ο Γεωπονικός Σύλλογος Έβρου, με επιστολή του προς τον Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Παναγιώτη Λαφαζάνη.

Αναλυτικά η επιστολή έχει ως εξής:

«Αξιότιμε κύριε Υπουργέ.

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε με το παρών έγγραφο σχετικά με τις Δηλώσεις εφαρμογής του έτους 2014 για τη Δράση 1.1 της Βιολογικής Γεωργίας, και για τα προβλήματα τα οποία συναντάμε τα οποία δεν οφείλονται σε λάθη των μελετητών συναδέρφων μας:

Μετά τον τελευταίο διασταυρωτικό έλεγχο του ΟΠΕΚΕΠΕ, και αφού άνοιξε η εφαρμογή στις 06/03/2015, διαπιστώσαμε ότι έχουμε διασπάσεις σε πολύ μεγάλο αριθμό αγροτεμαχίων, αλλαγές 13 ψηφίων και μειώσεις στις επιλέξιμες εκτάσεις. Το πρόβλημα αφορά ένα 60-90% των ενταγμένων στο πρόγραμμα.

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ μας είχε ενημερώσει ότι το σύστημα με τις διορθώσεις θα ήταν έτοιμο στις 23/02, και για αυτόν τον λόγο δόθηκε παράταση ανοίγματος του προγράμματος για έναρξη των καταχωρήσεων στις 06/03/2014, αλλά μέχρι και σήμερα δεν υπάρχει δυνατότητα στις ΔΑΟΚ για καταχώρηση των τροποποιήσεων ΣΠΔ.

  • Το χαρακτηριστικό για τις διασπάσεις είναι ότι από μεγάλα τεμάχια (π.χ. 20 στρ.), αποσπώνται μέχρι και τέσσερα μικρότερα, από 0,1 – 3 στρ. Από τα μικρά αυτά, πολλά δεν είναι επιλέξιμα στο πρόγραμμα.

Ακόμη κι αν γίνουν διασπάσεις στα εν λόγω αγροτεμάχια και στα ΣΠΔ, ένα ενιαίο αγροτεμάχιο π.χ. 30 στρεμμάτων που έχει διασπασθεί στα τέσσερα, με τρία αγροτεμάχια κάτω του ενός στρέμματος, δεν μπορεί να πληρωθεί ως 30 στρέμματα, εφόσον το σύστημα αδυνατεί να αναγνωρίσει ως επιλέξιμες εκτάσεις κάτω του στρέμματος.

Λόγω της «εξαφάνισης» των τεμαχίων αυτών, δημιουργούνται μειώσεις που συχνά περνούν το 3% και προκαλούν πρόστιμα. Δεν μπορεί να γίνει αντιστοίχιση της ΟΣΔΕ όπως εμφανίζεται στην εφαρμογή με το ΣΠΔ – πέρα από το πρόβλημα ότι δεν έχουν περαστεί ακόμα οι τροποποιήσεις των ΣΠΔ που είχαμε ζητήσει από το φθινόπωρο του 2012.

  • Επίσης, μία άλλη διαπίστωση, είναι ότι δεν έχουν γίνει κάποιες διορθώσεις που είχαν ζητηθεί από τους παραγωγούς στις κατά τόπους ΕΑΣ, και αφορούν τα εξής: Χωράφια που ενώ είναι ξηρικά και έχουν την ένδειξη ξηρικά στην ΑΕΕ 2014, ο κωδικός καλλιέργειας υποδεικνύει ποτιστικό, π.χ. μηδική η οποία εξ αρχής στα ΣΠΔ έχει χαρακτηρισθεί ξηρική (96000 Ξηρική μηδική = 960 Ξηρική μηδική), και έως την ΑΕΕ 2013 είχε αυτό τον κωδικό, στην ΑΕΕ 2014 εμφανίζεται ως ξηρική αλλά με κωδικό καλλιέργειας 8109 Σανός μηδικής = 570 Μηδική αρδευόμενη που δεν υφίσταται.

Έτσι καλούμαστε να κάνουμε αντιστοίχιση εξ αρχής με λάθος στοιχεία, τα οποία δεν αποδεχόμαστε αλλά δεν έχουν διορθώσει οι ΕΑΣ.

  • Μία άλλη υποψία είναι ότι στην ΑΕΕ 2014 εξ αρχής «κατέβηκαν» λάθος στοιχεία σε μόνιμες καλλιέργειες, π.χ. ελαιώνας που από το 2011 είναι καταχωρημένος ως ελαιώνας πιστοποιημένης ελαιοκαλλιέργειας, ξαφνικά εμφανίζεται ως Νεαρά δένδρα ελιάς. Από την ΕΑΣ μας έχουν πει πως δεν μπόρεσαν να κάνουν τη διόρθωση γιατί η περιοχή βρίσκεται σε τηλεπισκόπηση…
  • Τέλος μέχρι και σήμερα δεν μπορούν να καταχωρηθούν οι αιτήσεις για μεταβίβαση των χωραφιών της βιολογικής γεωργίας σε άλλους δικαιούχους για περιπτώσεις ανωτέρας βίας.

Με βάση τις 20 εργάσιμες ημέρες που έχουμε στη διάθεσή μας, θα πρέπει από τις 3/4/2015 να αρχίσουμε να οριστικοποιούμε τις Δηλώσεις εφαρμογής.

Επειδή τα χρονικά περιθώρια είναι πολύ στενά – και σε περίπτωση που θα δινόταν άμεση λύση για το πρόβλημα των διασπάσεων – παρακαλούμε να δοθεί παράταση στην προθεσμία υποβολής των Δηλώσεων εφαρμογής του έτους 2014 ώστε να έχουμε τον απαιτούμενο χρόνο να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα που έχουν προκύψει καθώς και τη δυνατότητα να διορθωθούν τα τυχόν λάθη στην ΑΕΕ 2014.

Με τον χρονικό ορίζοντα της πληρωμής για το 2013 μέσα στον Οκτώβριο 2015, πιστεύουμε ότι δεν υπάρχει ιδιαίτερη πίεση χρόνου να οριστικοποιηθούν οι αιτήσεις για το 2014…».

Ο Προέδρος

Σταύρος Βαβίας

Ο Γεν. Γραμματέας

Θεόδωρος Μανουσίδης