Με νομοθετική διάταξη που προωθεί το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, η προθεσμία ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί σε προηγούμενους αναπτυξιακούς νόμους, παρατείνεται ως εξής:

Α. Έως τις 30/6/2019, για τα επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στον ν. 3.299/04 και εμπίπτουν στις διατάξεις της παραγράφου 1.α του άρθρου 76 του ν. 4.399/16 ή στις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 5 του ν. 3.299/04.

Β. Για όλα τα επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στον ν. 3.908/11, έως τις 31-12-2019, με δυνατότητα χρήσης των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του Π.Δ. 33/2011, δηλαδή επιπλέον παράτασης δύο ετών εφόσον έως τις 31-12-2019 έχει υλοποιηθεί το 50% του επενδυτικού σχεδίου που εγκρίθηκε.