– «Θα ασκηθούν όλα τα προβλεπόμενα ένδικα βοηθήματα και μέσα κατά των διοικητικών πράξεων που πρόκειται να εκδοθούν κατ’ εφαρμογή του νέου ασφαλιστικού-φορολογικού νόμου, προκειμένου να διαγνωστεί δικαστικά η αντισυνταγματικότητά του».

Συνέχιση της αποχής των μελών τους από τα καθήκοντά τους μέχρι και τις 24 του μηνός, αναμένεται να αποφασίσει στην αυριανή της συνεδρίαση η Ολομέλεια του Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας, ευθυγραμμιζόμενη με την ανάλογη απόφαση που έλαβε σήμερα ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών.

Παράλληλα, ο μεγαλύτερος Δικηγορικός Σύλλογος της χώρας, με ανακοίνωσή του τονίζει ότι θα ασκήσει «όλα τα προβλεπόμενα ένδικα βοηθήματα και μέσα κατά των διοικητικών πράξεων που πρόκειται να εκδοθούν κατ’ εφαρμογή του νέου ασφαλιστικού-φορολογικού νόμου, προκειμένου να διαγνωστεί δικαστικά η αντισυνταγματικότητά του».

Όσον αφορά, δε, το πλαίσιο των αδειών που θα χορηγούνται στους δικηγόρους κατά την αποχή από τα καθήκοντά τους, αυτό προσδιορίζεται στην ίδια ανακοίνωση, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:

«Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου της Αθήνας, μετά την – με συνοπτικές διαδικασίες – ψήφιση του ασφαλιστικού-φορολογικού νομοσχεδίου την Κυριακή 8.5.2016, αποφάσισε τα εξής:

 1. Καταγγέλλει ότι ο νέος νόμος:

α) είναι κατάφωρα και πολλαπλώς αντισυνταγματικός.

β) δεν λαμβάνει υπ’ όψιν τη φοροδοτική και εισφοροδοτική ικανότητα των ασφαλισμένων δικηγόρων – ελευθέρων επαγγελματιών, και οδηγεί σε επαχθή, μη βιώσιμη, φορολογική και εισφοροδοτική επιβάρυνσή τους.

γ) δεν κατοχυρώνει, ως έδει, αφορολόγητο για τους ελεύθερους επαγγελματίες.

δ) δεν διασφαλίζει την ανταποδοτικότητα ασφαλιστικών εισφορών και παροχών.

ε) δεν συνοδεύτηκε από αναλογιστική μελέτη για την τεκμηρίωση των επίμαχων ρυθμίσεων.

 1. Θα ασκηθούν όλα τα προβλεπόμενα ένδικα βοηθήματα και μέσα κατά των διοικητικών πράξεων που πρόκειται να εκδοθούν κατ’ εφαρμογή του νέου νόμου, προκειμένου να διαγνωστεί δικαστικά η αντισυνταγματικότητά του.
 1. Οι έμμισθοι δικηγόροι των φορέων κοινωνικής ασφάλισης θα απόσχουν από όλες τις ενέργειες που εμπίπτουν στα καθήκοντά τους και αφορούν την εφαρμογή του νέου νόμου (σύνταξη γνωμοδοτήσεων, σχεδίων διοικητικών πράξεων,  κ.λπ.).
 1. Με δεδομένη τη δημόσια εκπεφρασμένη δέσμευση κατά τη συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής την 8.5.2016 σχετικά με τις τροπολογίες που κατατέθηκαν και αφορούσαν τους δικηγόρους-ελεύθερους επαγγελματίες, αναμένουμε την άμεση υιοθέτηση και νομοθέτηση αυτών, και συγκεκριμένα:

α) την κατάργηση της υποχρέωσης των νέων ασφαλισμένων να επιστρέψουν τα ποσά των “εκπτώσεων” που τους παρέχονται για τα πρώτα πέντε έτη ασφάλισης.

β) τη δυνατότητα σύστασης επαγγελματικού ταμείου, με ταυτόχρονη απαλλαγή από τις εισφορές επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ παροχής.

γ) τη δυνατότητα επιστροφής (ή συμψηφισμού με τις εισφορές του επομένου έτους), των τυχόν επιπλέον καταβληθεισών ασφαλιστικών εισφορών.

Κατόπιν των ανωτέρω, και ενόψει της προσεχούς συνεδρίασης της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας την Πέμπτη 12.5.2016, το Δ.Σ. του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών αποφάσισε τη συνέχιση της αποχής από 16 έως και 24 Μαΐου 2016.

Το πλαίσιο των αδειών που θα χορηγούνται κατά την αποχή των δικηγόρων της Αθήνας από τα καθήκοντά τους για το ως άνω χρονικό διάστημα, έχει ως εξής:

ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΑΠΟ 16 ΕΩΣ ΚΑΙ 24 ΜΑΪΟΥ 2016

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΔΕΙΑ

 1. Παραγραφές – Προθεσμίες.
 2. Για τις ποινικές υποθέσεις:

– Αυτόφωρα (κρατούμενοι).

– Κρατούμενοι (προσωρινώς ή κατόπιν καταδικαστικής απόφασης).

– Στα Πλημμελήματα, όταν συντρέχει περίπτωση παραγραφής, ήτοι όταν έχει συμπληρωθεί από τον χρόνο τελέσεως της πράξεως εξαετία σε α’ βαθμό και επταετία σε β’ βαθμό.

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΔΕΙΑ

 1. Καταθέσεις ενδίκων βοηθημάτων και μέσων σε όλες τις διαδικασίες (πολιτικά και διοικητικά), συμπεριλαμβανομένων των υπερχρεωμένων, ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΝΕΟ  ΚΠολΔ) και  ΕΚΤΟΣ Διαταγών Πληρωμής.
 2. Συζήτηση προσωρινών διαταγών, ασφαλιστικών μέτρων και αιτήσεων αναστολών (Πολιτικά και Διοικητικά Δικαστήρια), συμπεριλαμβανομένων των αναστολών πλειστηριασμών.
 3. Αντιρρήσεις (Διοικητικά).
 4. Κατάθεση προτάσεων (20ήμερο και 100 ημέρες).
 5. Προσθήκες.
 6. Εξώδικα και επιδόσεις αποφάσεων (ΜΟΝΟ ΠΡΟΣ ΓΝΩΣΙΝ και για τις νόμιμες συνέπειες).
 7. Κλήσεις – Προσδιορισμοί

Αναβολές:

Για τη διευκόλυνση όλων, κατά τη διάρκεια της αποχής θα επιτρέπεται στους συναδέλφους η παράσταση ενώπιον των δικαστηρίων για την υποβολή αιτήματος αναβολής, με την υποχρέωση – στην περίπτωση μη παράστασης της πλευράς του αντιδίκου – να προβαίνουν αμελλητί και με κάθε πρόσφορο μέσο στην ενημέρωση του συναδέλφου που εκπροσωπεί την πλευρά του αντιδίκου για την ημερομηνία της νέας δικασίμου».