Το βραβείο της Ευρωπαϊκής Συμμαχίας για τη Μαθητεία (European Alliance for Apprenticeship-EAfA), για την κατηγορία «Καθηγητές» (Teachers), απένειμε  στην εκπαιδευτικό του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού και Διευθύντρια της 2ης ΕΠΑΣ Μαθητείας Θεσσαλονίκης, κ. Αγγελική Φιλιππίδου, η Επίτροπος Απασχόλησης κ. Marianne Thyssen.

Η βράβευση πραγματοποιήθηκε στη διάρκεια της τελετής λήξης της 2ης Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Επαγγελματικών Δεξιοτήτων (2nd European Skills Week) με θέμα «Παρουσιάζοντας την αριστεία και την ποιότητα στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση», στις Βρυξέλλες.

Το «Βραβείο Καθηγητών» είναι η μία από τις έξι κατηγορίες διακρίσεων που απονέμει η EAfA, με τις άλλες πέντε να αφορούν στη βράβευση επιχειρήσεων (μεγάλες, μικρομεσαίες και πολύ μικρές), μαθητευόμενων (apprentices) και εκπαιδευτών στην επιχείρηση (trainers).

Τα βραβεία της Ε.Ε. έχουν ως στόχο την ανάδειξη των καλύτερων πρακτικών στον τομέα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στην Ευρώπη, οι οποίες μπορούν να αποτελέσουν πηγή έμπνευσης για όλους, υιοθετώντας το βασικό μήνυμα της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας «Ανακάλυψε το ταλέντο σου»- “Discover your talent”.

«Οι νικητές αντιπροσωπεύουν το εύρος των επαγγελματικών δεξιοτήτων», δήλωσε χαρακτηριστικά η κ. Marianne Thyssen, και συνέχισε επισημαίνοντας πως «καθένας από τους βραβευθέντες αναδεικνύει το προσωπικό του ταλέντο και όλοι μαζί αποδεικνύουν ότι η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, συμπεριλαμβανομένης της Μαθητείας, αποτελεί πρώτη επιλογή για τους νέους. Η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση μπορεί να οδηγεί σε ελκυστικές και πολλά υποσχόμενες σταδιοδρομίες. Συγχαίρω και ευχαριστώ όλους τους νικητές για την αξιοποίηση αυτού του μηνύματος».

Ο ΟΑΕΔ έγινε μέλος της Ευρωπαϊκής Συμμαχίας για τη Μαθητεία μέσω των 50 ΕΠΑΣ Μαθητείας, ενώ η Διεύθυνση Αρχικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του Οργανισμού υπέβαλε για πρώτη φορά φέτος αιτήσεις στην EAfA για τα βραβεία όλων των κατηγοριών.