Ο Γενικός Δ/ντής Εσωτερικής Λειτουργίας της Περιφέρειας ΑΜ-Θ κ. Αριστοτέλης Γκαράνης

Σε πλήρη ετοιμότητα ενόψει του δημοψηφίσματος, υπό την αδιάλειπτη μέριμνα του Περιφερειάρχη ΑΜ-Θ κ. Γιώργου Παυλίδη, και παρά τα γνωστά διαχρονικά προβλήματα της υποστελέχωσης και της έλλειψης πόρων και υποδομών, τελούν οι υπηρεσίες της Δ/νσης Διαύγειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης καθώς και η Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας της Περιφέρειας ΑΜ-Θ, στην Κομοτηνή, σύμφωνα με τον αρμόδιο Γενικό Δ/ντή κ. Αριστοτέλη Γκαράνη.

Ο ίδιος εκτιμά πως το αργότερο ως τα μεσάνυχτα αύριο, θα υπάρχει ολοκληρωμένη εικόνα του αποτελέσματος της εκλογικής διαδικασίας.