Πήλινη πλάκα με εγχάρακτη επιγραφή η οποία μετά την ολοκλήρωση της συντήρησής της διαπιστώθηκε ότι διασώζει δεκατρείς στίχους από την ραψωδία ξ΄ της Οδύσσειας (ομιλία του Οδυσσέα στον Εύμαιο), ανακαλύφθηκε σε παρακείμενη του ιερού της Ολυμπίας θέση με κατάλοιπα της ρωμαϊκής εποχής.

Σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση, μπορεί να χρονολογηθεί στη ρωμαϊκή εποχή και πιθανώς πριν από τον 3ο αι. μ.Χ. Εφόσον η προκαταρκτική χρονολόγηση επιβεβαιωθεί και κατά τη συστηματική μελέτη της επιγραφής – η οποία έχει ήδη αρχίσει – τότε η πήλινη πλάκα θα διασώζει ίσως το παλαιότερο σωζόμενο γραπτό απόσπασμα των Ομηρικών Επών που έχει έρθει στο φως, και πέραν της μοναδικότητάς της, θα αποτελεί ένα σπουδαίο αρχαιολογικό, επιγραφικό, φιλολογικό και ιστορικό τεκμήριο.

Το εύρημα έφερε στο φως η αρχαιολογική σκαπάνη της επιφανειακής – γεωαρχαιολογικής έρευνας του ερευνητικού προγράμματος «Ο πολυδιάστατος χώρος της Ολυμπίας», που πραγματοποιείται σε θέσεις πέριξ του ιερού της Ολυμπίας, υπό τη διεύθυνση Προϊσταμένης της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ηλείας, Δρ. Ερωφίλης-Ίριδας Κόλια, σε συνεργασία με τους καθηγητές Franziska Lang, Birgitta Eder, Andreas Vött και Hans-Joachim Gehrke του Γερμανικού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου και των Πανεπιστημίων Darmstadt, Tübingen και Frankfurt am Mainz.

Η συντήρησή του διενεργήθηκε στο εργαστήριο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ηλείας.