Για την κάλυψη των λειτουργικών τους δαπανών

Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, πραγματοποιήθηκε η Δ’ Κατανομή ποσού 25.000.000 ευρώ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2016 σε όλους τους Δήμους της Χώρας, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων τους.

Στους τέσσερις Δήμους του νομού Ροδόπης κατανέμεται ποσό συνολικού ύψους 281.100 ευρώ και συγκεκριμένα:

Δήμος Αρριανών   32.450 ευρώ
Δήμος Ιάσμου   30.120 ευρώ
Δήμος Κομοτηνής 178.880 ευρώ
Δήμος Μαρωνείας-Σαπών   39.660 ευρώ

ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟ FACEBOOK

Τα ανωτέρω ποσά θα καταβληθούν στους δικαιούχους Δήμους με χρηματική εντολή του Υπουργείου προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις καλούνται να μεριμνήσουν για την άμεση απόδοση των πιστώσεων από τους ΟΤΑ της χωρικής αρμοδιότητάς τους στις οικείες Σχολικές Επιτροπές ή τις Σχολικές Εφορείες, στην περίπτωση των μειονοτικών σχολείων. Η επισήμανση του Υπουργείου είναι ότι οι Αποκεντρωμένες πρέπει να προχωρήσουν επειγόντως σε όλες τις απαιτούμενες προς τούτο ενέργειες.