Ενημερωτική εκδήλωση για τους νέους γονείς των παιδιών προσχολικής ηλικίας που φιλοξενούνται στους Παιδικούς Σταθμούς του, με θέμα «Πάμε Παιδικό Σταθμό – Συζήτηση με τους γονείς», διοργάνωσε το Κέντρο Μέριμνας & Αλληλεγγύης (ΚΕΜΕΑ) του Δήμου Κομοτηνής. 

Στη συζήτηση συμμετείχαν οι ομιλητές:

  • Γκάρο Εσαγιάν / Ψυχίατρος, Επιστημονικός υπεύθυνος του Κέντρου Πρόληψης «Ορφέας».
  • Ερμίνα Κοντακίδου / Ψυχολόγος, Επιστημονικό στέλεχος του Κέντρου Πρόληψης «Ορφέας».
  • Μαρία Κασσέρη / Κοινωνική Λειτουργός, Επιστημονικό στέλεχος του Κέντρου Πρόληψης «Ορφέας».

«Η ενημέρωση των γονέων αλλά και η αμφίδρομη επικοινωνίας μας μαζί τους, συνιστά θεμελιώδες στοιχείο για την ομαλή ένταξη των παιδιών στο προσχολικό-σχολικό περιβάλλον», σημείωσε ο Πρόεδρος του ΚΕΜΕΑ κ. Γιάννης Γκαράνης, και συμπλήρωσε: «Ξεκινάμε λοιπόν τις φετινές δράσεις μας, με γνώμονα πάντα την αρτιότερη δυνατή συν-λειτουργία μας με τους γονείς, και με στόχο το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για τους τελικούς «ωφελούμενούς» μας, δηλαδή τα παιδιά».