Με έγγραφο-ανακοίνωσή της, η Περιφερειακή Ενότητα Έβρου-Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Έβρου, ειδοποιούνται οι αρμόδιες Υπηρεσίες ως εξής:

Λόγω επικείμενης αύξησης των νερών των  ποταμών Έβρου, Άρδα και Ερυθροποτάμου, από τις  έντονες βροχοπτώσεις των τελευταίων  ημερών,  για την αποφυγή τυχόν ατυχημάτων, παρακαλούμε:

  1. Οι Δήμαρχοι Διδυμοτείχου, Ορεστιάδας, Σουφλίου και Αλεξανδρούπολης, να ενημερώσουν άμεσα τους κατοίκους των περιοχών τους (γεωργούς – κτηνοτρόφους – αλιείς – κυνηγούς, κ.λπ.), προκειμένου:
  • Να μη πλησιάζουν τους ποταμούς και τα αναχώματά τους (επικίνδυνες  περιοχές).
  • Να απομακρύνουν έγκαιρα τα μηχανήματα και τα εργαλεία τους από τις επικίνδυνες περιοχές.
  • Nα ενημερώσουν τους ΤΟΕΒ της ζώνης ευθύνης τους.
  • Να συνεργάζονται με τη Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου εάν απαιτηθεί, για άμεση επέμβαση – παρέμβαση με μέσα και προσωπικό.
  1. Οι Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Ορεστιάδας και Αλεξανδρούπολης, να ενημερώσουν τους κτηνοτρόφους που διατηρούν εκτροφές πλησίον των ποταμών για την επικείμενη αύξηση των υδάτων.

Επίσης, οι κτηνοτρόφοι,  να επισκέπτονται ανά τακτά διαστήματα τις εκτροφές τους και επιπλέον να είναι σε επαφή με τις Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής για πιθανή εκκένωση των κτηνοτροφικών μονάδων.

  1. Η Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου:

– να διαθέσει προσωπικό και μέσα για την έγκαιρη επίβλεψη / επιτήρηση των αναχωμάτων και των αντιπλημμυρικών έργων.

– να ενημερώσει τους ΓOΕΒ για τη λήψη προβλεπομένων μέτρων αποφυγής ζημιών σε έργα αρμοδιότητάς τους (αρδευτικά αντλιοστάσια – αποστραγγιστικά δίκτυα, κ.λπ. / «Οργανισμός Περιφέρειας ΑΜΘ, άρθρο 7».

  1. Η ΧVI Μ/Κ ΜΠ/3ο ΕΓΧΙΙ Μ/Κ ΜΠ/3ο ΕΓ και η 50 ΜΗΧ.ΤΑΞ./3ο ΕΓ, να ενημερώνουν το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου για οποιαδήποτε εξέλιξη επί του θέματος.