Την ευθύνη του συνδέσμου και συντονισμού των δράσεων της Εκκλησίας της Ελλάδος για το προσφυγικό – μεταναστευτικό, με τα αρμόδια Υπουργεία, ανέλαβε ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ κ. Τέρενς Κουίκ στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του για τον συντονισμό του κυβερνητικού έργου.

Η Εκκλησία της Ελλάδος, μέσω της Αρχιεπισκοπής Αθηνών και της ΜΚΟ αυτής, «ΑΠΟΣΤΟΛΗ», συνεργάζεται με την Πολιτεία στη διαχείριση του προσφυγικού – μεταναστευτικού ζητήματος, προσφέροντας δεκάδες χιλιάδες μερίδες φαγητού, τυποποιημένα τρόφιμα, ρουχισμό, φάρμακα, κ.λπ., σε συνεργασία με τις Μητροπόλεις των νησιών Λέσβου, Σάμου, Χίου, Λέρου, Κω που δέχονται τις μεγαλύτερες προσφυγικές ροές και όπου ολοκληρώνεται η εγκατάσταση των κέντρων ταυτοποίησης (hot spots), αλλά και με Μητροπόλεις άλλων περιοχών της Ελλάδας – που προβαίνουν π.χ. σε ερανικές πρωτοβουλίες.