Εκφράζει τη διαφωνία του με την υλοποίηση του προγράμματος, και καλεί το Υπουργείο, την Περιφερειακή Δ/νση Εκπαίδευσης και τις τοπικές Διευθύνσεις «να προβούν άμεσα σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για τη λειτουργία όλων των αναγκαίων δημόσιων νηπιαγωγείων στην περιοχή της Θράκης από το φετινό σχολικό έτος».

Σε ανακοίνωσή του ενόψει της εφαρμογής σε έξι σχολικές μονάδες της Ξάνθης και της Ροδόπης, πιλοτικού προγράμματος υποστήριξης μουσουλμανοπαίδων, από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ροδόπης «Οι Τρεις Ιεράρχες», αναφέρει:

«Συναδέλφισσες – συνάδελφοι.

Ήδη από τον Μάρτιο του 2017 ο Σύλλογός μας έχει τοποθετηθεί σχετικά με το πιλοτικό πρόγραμμα του ΙΕΠ «Πιλοτικές Παρεμβατικές Δράσεις Υποστήριξης Μουσουλμανοπαίδων στα Νηπιαγωγεία της Θράκης». Η απόφαση του Συλλόγου μας ισχύει στο ακέραιο, υιοθετήθηκε αυτούσια από την 86η Γενική Συνέλευση Αντιπροσώπων της ΔΟΕ  (Ψήφισμα 86ης ΓΣ ΔΟΕ) – Επίσης το μέρος του που αφορά τις προσλήψεις ενσωματώθηκε και στη γενική Απόφαση 86ης ΓΣ ΔΟΕ για Δίχρονη Προσχολική Αγωγή και Εκπαίδευση.

Το Υπουργείο Παιδείας ωστόσο αγνοεί επιδεικτικά την εκφρασμένη αντίθεση του κόσμου της εκπαίδευσης στο εν λόγω πρόγραμμα. Με προκλητικό τρόπο στη μέση του καλοκαιριού για να διασφαλίσει μικρότερες αντιδράσεις το ΙΕΠ επιχειρεί να δημιουργήσει τετελεσμένα γεγονότα. Δημοσίευσε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση των θέσεων συνεργατών στα δημόσια νηπιαγωγεία της Θράκης.  Αφαιρούνται έτσι και τα τελευταία πέπλα αμφιβολιών για τις προθέσεις του ΙΕΠ και του Υπουργείου Παιδείας σχετικά με την εφαρμογή του προγράμματος.

Μερικά συμπεράσματα που προκύπτουν από το περιεχόμενο της πρόσκλησης:

Α) Σχετικά με το ρόλο του συνεργάτη:

 • Οι «συνεργάτες» πρόκειται να είναι νηπιαγωγοί, μέλη της μουσουλμανικής μειονότητας και αυτή είναι η μόνη υποχώρηση του ΙΕΠ σε σχέση με την αρχική προκήρυξη όπου γινόταν αναφορά γενικά σε αποφοίτους ΑΕΙ.
 • Προσδιορίζεται ως έργο η συνεργασία «με τον/την εκπαιδευτικό της τάξης με στόχο την αποτελεσματική διαχείριση του μαθησιακού περιβάλλοντος μέσα από δραστηριότητες που στηρίζουν τη γνωστική, κοινωνική και γλωσσική ανάπτυξη των παιδιών, αξιοποιώντας και τη μητρική τους γλώσσα». Η χρήση των συγκεκριμένων φράσεων υπονοεί πως έως σήμερα οι δραστηριότητες που στηρίζουν τη γνωστική, κοινωνική και γλωσσική ανάπτυξη των παιδιών δεν υλοποιούνται επαρκώς με ευθύνη των νηπιαγωγών. Δεν γίνεται επίσης καμιά διευκρίνιση σχετικά με τμήματα όπου φοιτούν νήπια με διαφορετικές μητρικές γλώσσες.
 • Αναφέρονται χωρίς αναλυτική περιγραφή και άλλες δράσεις καθώς και εμπλοκή των γονέων και της τοπικής κοινωνίας. Διακρίνεται έτσι ήδη μια τάση παρέμβασης από το ΙΕΠ στην παιδαγωγική πράξη και λειτουργία του νηπιαγωγείου και το έργο της νηπιαγωγού. Γεγονός είναι πως οι νηπιαγωγοί πάντα επιδιώκουν την όσμωση σχολείου – οικογενειών – τοπικών κοινωνιών.  Ωστόσο τα όρια αυτής πρέπει μπορούν να ορίζονται από τις ίδιες ώστε να μην παρεμποδίζεται – παρενοχλείται η λειτουργία του νηπιαγωγείου.
 • Η πρόσκληση προσδιορίζει την υποβολή μηνιαίας έκθεσης παραχθέντος έργου από την συνεργάτη γεγονός που συνιστά αξιολόγηση και της νηπιαγωγού.

Συνεπώς όλες σχεδόν οι ενστάσεις μας παραμένουν και επιπλέον δημιουργούνται νέες. Επισημαίνουμε πως ο Σύλλογός μας εδώ και μήνες περιμένει την πραγματοποίηση συνάντησης με τους υπεύθυνους του προγράμματος, συνάντηση που ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης είχε δεσμευθεί πως θα πραγματοποιήσει.

Β)         Σχετικά με το πλαίσιο πρόσληψης και σχέσεων εργασίας:

 • Η πρόσληψη γίνεται μέσω συνέντευξης ενώ μοριοδοτούνται μεταπτυχιακοί και διδακτορικοί τίτλοι σπουδών. Δηλαδή εισάγονται πιθανές πελατειακές σχέσεις και προσοντολόγιο στις προσλήψεις ενώ παρακάμπτονται πλήρως οι πίνακες προσλήψεων των νηπιαγωγών.
 • Οι νηπιαγωγοί που θα προσληφθούν θα έχουν σχέση ιδιώτη ελεύθερου επαγγελματία, θα υποχρεούνται σε έκδοση τιμολογίου παροχής υπηρεσιών (μπλοκάκι) και θα αποδίδουν ΦΠΑ (που θα συμπεριλαμβάνεται στην μηνιαία αμοιβή τους που ορίζεται ως «εργολαβικό αντάλλαγμα»).
 • Η αμοιβή αυτή θα αποδίδεται μόνο μετά από την υποβολή της μηνιαίας έκθεσης παραχθέντος έργου δηλαδή γίνεται άμεση σύνδεσή της με την αξιολόγηση.

Συνεπώς το πρόγραμμα με ευθύνη της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ υλοποιεί όλες τις κατευθυντήριες γραμμές των Ε.Ε., ΟΟΣΑ και ΣΕΒ για την εκπαίδευση. Εισάγει στο δημόσιο νηπιαγωγείο ιδιωτικού δικαίου σχέσεις εργασίας, επεκτείνει την ελαστική εργασία, εφαρμόζει προσοντολόγιο και συνδέει την αμοιβή με την αξιολόγηση.

Το πιλοτικό πρόγραμμα αφορά κάθε εργαζόμενο ή άνεργο εκπαιδευτικό: Είναι ένα βήμα μόνο πριν τις προσλήψεις από τους δήμους και τους/τις εκπαιδευτικούς ελεύθερους επαγγελματίες που θα αναζητούν κάθε χρόνο μια ετήσια σύμβαση εργασίας. Η δοκιμή του μοντέλου γίνεται σε άνεργες νηπιαγωγούς της μειονότητας λόγω του μικρού αριθμού τους και της παρατεταμένης ανεργίας τους που συνεπάγεται και μικρή δυνατότητα αντίστασης.

Το ΔΣ του Συλλόγου μας :

 • Εκφράζει για άλλη μια φορά την διαφωνία του σε σχέση με την πραγματοποίηση του προγράμματος.
 • Δηλώνει πως αντίπαλος του εκπαιδευτικού κινήματος είναι οι πολιτικές διάλυσης της δημόσιας εκπαίδευσης γενικά και του δημόσιου νηπιαγωγείου ειδικότερα που περικόπτουν θέσεις εργασίας και όχι οι νηπιαγωγοί μέλη της μουσουλμανικής μειονότητας που ταλανιζόμενες από τη χρόνια ανεργία θα μπουν στον πειρασμό να υποβάλλουν αίτηση στο εν λόγω πρόγραμμα.
 • Καλεί άμεσα το Υπουργείο, την Περιφερειακή Δ/νση Εκπαίδευσης και τις τοπικές Διευθύνσεις να προβούν σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για τη λειτουργία όλων των αναγκαίων δημόσιων νηπιαγωγείων στην περιοχή της Θράκης από το φετινό σχολικό έτος.
 • Δηλώνει πως καλύπτει πλήρως συνδικαλιστικά κάθε νηπιαγωγό που θα αρνηθεί – δε θα συναινέσει – δε θα συνεργαστεί στην υλοποίηση του προγράμματος στο νηπιαγωγείο όπου εργάζεται.