Ανακοίνωση:

“Η παράσταση διαμαρτυρίας που πραγματοποίησε ο Σύλλογος Γυναικών Ροδόπης, έδωσε τη δυνατότητα να καταλάβουμε ότι είχαμε δίκιο όταν επισημαίναμε πως για την προσχολική αγωγή η κυβέρνηση πετάει το μπαλάκι στους Δήμους και εμμέσως στους δημότες, γιατί: Είναι γνωστό ότι οι κυβερνήσεις διαχρονικά μετέφεραν αρμοδιότητες στους Δήμους χωρίς τους αναγκαίους πόρους, με αποτέλεσμα το κόστος της υλοποίησης της αρμοδιότητας να μεταφέρεται στους δημότες. Π.χ. παιδικοί σταθμοί-τροφεία, συντήρηση σχολικών κτιρίων-μείωση στο μισό των πόρων για αυτή την αρμοδιότητα. Η ανέγερση δε σχολικών μονάδων, μόνο μέσω ΕΣΠΑ γίνεται, με ότι αυτό συνεπάγεται.

Ο Σύλλογος Γυναικών Ροδόπης (μέλος ΟΓΕ), εμμένει στις θέσεις του για την προσχολική αγωγή.

  • Κάθε παιδί πρέπει να έχει μια θέση στα νηπιαγωγεία και στους παιδικούς σταθμούς, και αυτό να του παρέχεται δωρεάν και με ευθύνη του κράτους.
  • Νηπιαγωγεία και παιδικοί σταθμοί να είναι σύγχρονοι, ασφαλείς, και να έχουν το αναγκαίο μόνιμο προσωπικό όλων των ειδικοτήτων.
  • Να υπάρχει ενιαίο, επιστημονικά αναβαθμισμένο πρόγραμμα αγωγής, με ευθύνη κεντρικά του κράτους.
  • Να είναι πανεπιστημιακού επιπέδου η μόρφωση όλων των παιδαγωγών, να μειωθεί η αναλογία των παιδιών ανά παιδαγωγό, και να προσληφθούν περισσότεροι επιστήμονες παιδαγωγοί.
  • Απαραίτητη είναι η πλέρια χρηματοδότηση για την εφαρμογή όλων των παραπάνω.
  • Καμιά απόλυση εργαζομένων από τους παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς. Μονιμοποίηση όσων εργάζονται με συμβάσεις ορισμένου χρόνου ή προγράμματα”.

πηγή φωτό: xronos.gr