Ο κ. Τσουκαλάς δεύτερος από αριστερά, και ο κ. Ιωαννίδης στο μέσον.

Ο Παναγιώτης Τσουκαλάς, μέχρι πρότινος αναπληρωτής Πρόεδρος της Εκτελεστικής Γραμματείας της ΑΔΕΔΥ Ροδόπης, είναι ο διάδοχος του Γιώργου Ιωαννίδη στην Προεδρία του Οργάνου, μετά την παραίτηση του δεύτερου λόγω συνταξιοδότησης.

Το Όργανο συνεδρίασε και αποφάσισε ομόφωνα την τοποθέτηση του νέου Προέδρου ως τη λήξη της τρέχουσας θητείας τον ερχόμενο Οκτώβριο, με τον κ. Γιώργο Ιωαννίδη για το ίδιο χρονικό διάστημα να αναλαμβάνει την ευθύνη του αναπληρωτή Προέδρου.

Ακριβέστερα, η νέα σύνθεση του Οργάνου, έχει ως εξής:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΚΑΣΣΕΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ:  ΑΜΑΞΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΥ: ΓΚΕΝΤΖΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ

ΜΕΛΗ: ΚΟΣΚΕΡΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ, ΑΛΕΞΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ, ΚΑΪΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΤΟΥΛΑ, ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ.