Ένα από τα κεντρικά θέματα στο 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, που διοργανώνεται στον Βόλο, στις 24-27/9, θα αποτελέσει ο ποδηλατόδρομος της Κομοτηνής.

Στο συνέδριο συμμετέχουν ειδικοί επιστήμονες και πανεπιστημιακοί από όλη την Ελλάδα, και η περίπτωση της Κομοτηνής επιλέχθηκε να παρουσιαστεί ως πρότυπο εναλλακτικής κυκλοφορίας στον τομέα του ποδηλάτου.

ΣΥΝΕΔΡΙΟΗ παρουσίαση, υπό τον τίτλο «Διερεύνηση Οδικής Ασφάλειας των Ποδηλατών και Αξιολόγηση του Δικτύου Ποδηλατοδρόμων στην Πόλη της Κομοτηνής», θα γίνει από τον κ. Δ. Κολιδάκη, στη συνεδρία με θέμα «Μεταφορές – Βιώσιμη κινητικότητα», και αναμένεται με υψηλό ενδιαφέρον από τους συμμετέχοντες.

Σκοπός του συνεδρίου είναι η ανάδειξη και η επιστημονική προσέγγιση θεμάτων που άπτονται του χωρικού σχεδιασμού στην Ελλάδα, με κεντρικούς άξονες την αστική και περιφερειακή ανάπτυξη.