Τους οικισμούς Ροδίτη, Κόσμιο, Ίσαλο και Αμάραντα Ροδόπης, επισκέφθηκε ο Περιφερειάρχης ΑΜ-Θ κ. Γιώργος Παυλίδης, προκειμένου να δει από κοντά τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν από τις πλημμύρες, και έδωσε εντολές να γίνουν άμεσα συγκεκριμένες παρεμβάσεις στον Ίσαλο και στα Αμάραντα σε συνεργασία με το Δήμο Μαρώνειας Σαπών.

«Μένω έκπληκτος από την πληθώρα των προβλημάτων που οφείλονται σε από δεκαετίες πολύπλευρες ανθρώπινες παρεμβάσεις. Τα προβλήματα δυστυχώς τα δημιουργήσαμε μόνοι μας. Η στοιχειώδης έλλειψη σεβασμού στο φυσικό περιβάλλον, στους χειμάρρους και στα ρέματα, οι καταρρίψεις αδρανών υλικών εντός των χειμάρρων, οι μετατροπές τους σε δρόμους, οι συμβιβασμοί προς τις αυθαιρεσίες, οι πάσης φύσεως καταστροφές στα σημεία απορροής, είναι οι μόνες αιτίες που οδήγησαν εδώ την κατάσταση. Θα χρειαστεί ένα ικανό χρονικό διάστημα για την αποκατάστασή τους», σημείωσε ο κ. Παυλίδης.

ΠΛΗ 1 ΠΛΗ 3 ΠΛΗ 4 ΠΛΗ 5 ΠΛΗ 6