Ανοιχτή επιστολή προς τον Συνεταιρισμό Καπνοπαραγωγών Θράκης, απέστειλε ο ανεξάρτητος περιφερειακός σύμβουλος Ροδόπης, Οντέρ Μουμίν, θίγοντας το ζήτημα της αναιτιολόγητης διακύμανσης των τιμών των καπνών ανά ζώνη στην περιοχή, μετά από παράπονα που όπως τονίζει δέχτηκε από καλλιεργητές των Δήμων Ιάσμου, Αρριανών και Μαρωνείας-Σαπών.

Αναλυτικά στην επιστολή του αναφέρει:

“Αξιότιμοι Πρόεδρε και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αφού έγινα αποδέκτης πολλών παραπόνων από τη μεριά των καπνοπαραγωγών κατοίκων του Δήμου Ιάσμου (Φωλεά, Δύμη, Αγίασμα, Θάμνα, Ρίζωμα, Ασώματο, Μίσχο, Μέγα Πιστό, Σώστη, Ληνό, Πολύανθο, Ίασμο, Κοπτερό, Πελεκητή, Αμαξάδες), των κατοίκων καπνοπαραγωγών του Δήμου Αρριανών (Μικρό Πιστό, Μύστακα, Πάσσο, Λύκειο) και των κατοίκων καπνοπαραγωγών του Δήμου Μαρωνείας – Σαπών (Σαλμώνη, Βέννα, Κρωβύλη), σας παραθέτω τα εξής ακόλουθα:

Όπως ενημερώθηκα, περίπου προ τετραετίας, κατόπιν υπογραφής σύμβασης με τις εταιρείες εμπορίου καπνού του συνεταιρισμού σας, ορίστηκαν Α’, Β’ και Γ’ ζώνες για τον Νομό Ροδόπης. Όπου ο καπνός αγοράζεται από τον καπνοπαραγωγό σε τιμή 5,30 ευρώ στην Α’ ζώνη, και σε τιμή 4,80 – 5,00 ευρώ σε Β’ και Γ’ζώνη. Οι παραπάνω αναφερόμενες περιοχές ανήκουν στη Β’ ζώνη, όπου ο καπνός κοστολογείται και αγοράζεται στην τιμή των 5,00 ευρώ.

Μια τέτοια διάκριση εις βάρος των καπνοπαραγωγών που μοχθούν και αγωνιούν καθημερινά, είναι αναιτιολόγητη και δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή.

Σας σημειώνω, δε, ότι ο καπνός που παράγεται στις ως άνω περιοχές, δεν διαφέρει σε ποιοτικά χαρακτηριστικά από τον καπνό της Α’ ζώνης, και σε αρκετές περιπτώσεις υπερτερεί αντί να υστερεί βάσει του εσφαλμένου σκεπτικού που υπεγράφη η συγκεκριμένη σύμβαση.

Σας παρακαλώ λοιπόν, προκαλώντας μια διευρυμένη σύσκεψη με τις εταιρείες καπνού, να προβείτε ως αρμόδιος φορέας στις απαραίτητες δυνατές ενέργειες προς άρση της παραπάνω αναφερόμενης αδικίας εις βάρος των καπνοπαραγωγών μας.

Προς τούτο προτείνω τα κάτωθι:

  • Χωρίς διάκριση, χωρίς κατηγοριοποίηση, να οριστούν ως ενιαία κατώτερη τιμή αγοράς καπνού, τα 5,30 ευρώ.
  • Σε καπνά των οποίων η ποιότητα θα αξιολογηθεί από τον συνεταιρισμό σας, να οριστεί τιμή αγοράς καπνού από 5,30 ευρώ έως 5,80 ευρώ.

Με εκτίμηση
Μουμίν Οντέρ
Δικηγόρος
Ανεξάρτητος Περιφερειακός Σύμβουλος Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης”.