Ο Ν. Χατζηαργυρίου, νέος Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος του ΔΕΔΔΗΕ

Νικόλαος Χατζηαργυρίου

Μετά την εκλογή των έξι νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΕΔΔΗΕ (Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας) από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση του Μετόχου (ΔΕΗ Α.Ε.), το Δ.Σ. συγκροτήθηκε σε Σώμα ως εξής:

– Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος (εκτελεστικό μέλος): Χατζηαργυρίου Νικόλαος, Καθηγητής Σχολής ηλεκτρολόγων μηχανικών και μηχανικών υπολογιστών ΕΜΠ.

– Αντιπρόεδρος (εκτελεστικό μέλος): Σπίγκος Χρήστος, ηλεκτρολόγος μηχανικός.

– Σύμβουλος – εκτελεστικό μέλος: Μάργαρης Ιωάννης, ηλεκτρολόγος μηχανικός.

– Σύμβουλοι – μη εκτελεστικά μέλη: Δημητρίου Βασίλειος (ηλεκτρολόγος μηχανικός), Διαμαντής Στέφανος (μηχανολόγος – ηλεκτρολόγος μηχανικός), Κομνηνός Κωνσταντίνος (μηχανολόγος μηχανικός), Μασούρας Κωνσταντίνος (εκπρόσωπος εργαζομένων).

Η θητεία των μελών του νέου Δ.Σ. είναι τριετής και λήγει στις 20 Απριλίου του 2018, εκτός από αυτή του εκπροσώπου των εργαζομένων που λήγει στις 28.5.2016.

Ν. Χατζηαργυρίου: «Όραμά μας είναι η μετεξέλιξή του ΔΕΔΔΗΕ σε έναν σύγχρονο Διαχειριστή του Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας, πρότυπο για την ελληνική αλλά και την ευρωπαϊκή αγορά ηλεκτρικής ενέργειας».

Με αφορμή την ανάληψη των καθηκόντων του, ο νέος Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος Νίκος Χατζηαργυρίου, δήλωσε: «Εκ μέρους του ΔΕΔΔΗΕ θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον κ. Κωνσταντίνο Ζωντανό για το σημαντικό έργο που επιτέλεσε κατά τη διάρκεια της θητείας του ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρίας. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τον Μέτοχο της Εταιρίας, τη Διοίκηση της ΔΕΗ Α.Ε., που με εμπιστεύτηκε για να συνεχίσω αυτό το έργο. Προσωπική μου δέσμευση απέναντι στον Μέτοχο αλλά και στην ελληνική κοινωνία, είναι, με αποφασιστικότητα, υπευθυνότητα και διαφάνεια, να οδηγήσω τον ΔΕΔΔΗΕ σε μια νέα εποχή ανάπτυξης. Στη νέα Διοίκηση της Εταιρίας συμμετέχουν άνθρωποι με μεγάλη εμπειρία, αλλά και νέοι ηλικιακά, με σημαντική εξειδικευμένη γνώση. Στόχος μας είναι να αναδείξουμε το νέο σύγχρονο «πρόσωπο» του ΔΕΔΔΗΕ που θέτει τον Έλληνα καταναλωτή αλλά και τον παραγωγό διασπαρμένων ΑΠΕ στο επίκεντρο της στρατηγικής του. Δέσμευσή μας αποτελεί η βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών μας και η αποφασιστική μας συμβολή στην προστασία του περιβάλλοντος, με παράλληλη μείωση του κόστους ανάπτυξης και λειτουργίας των δικτύων. Το όραμά μας είναι η μετεξέλιξή του ΔΕΔΔΗΕ σε έναν σύγχρονο Διαχειριστή του Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας, πρότυπο για την ελληνική αλλά και την ευρωπαϊκή αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Το όραμα αυτό θα υλοποιηθεί με την άμεση προώθηση κρίσιμων έργων που θα εκσυγχρονίσουν τεχνολογικά τα συστήματα της Εταιρίας και θα θέσουν τις βάσεις για τη μετάβαση στα Ευφυή Δίκτυα. Η ανάπτυξη των Ευφυών Δικτύων θα συμβάλλει καθοριστικά στη βελτίωση της ποιότητας υπηρεσιών και στην εξοικονόμηση ενέργειας, συνεισφέροντας καινοτόμες λύσεις στην ευρύτερη προσπάθεια για  επιστροφή της ελληνικής οικονομίας στο δρόμο της ανάπτυξης. Έχοντας πλήρη συναίσθηση των ευθυνών της νέας μου θέσης, δεσμεύομαι να ενισχύσω το ρόλο του ΔΕΔΔΗΕ, ώστε να αποτελέσει η Εταιρία μοχλό ανάπτυξης για την Ελληνική οικονομία αλλά και πυλώνα στήριξης για την κοινωνία σε αυτή την κρίσιμη χρονική περίοδο για τη χώρα μας».

Βιογραφικό Σημείωμα του Ν. Χατζηαργυρίου

Γεννήθηκε στην Αθήνα τον Ιανουάριο 1954. Αποφοίτησε από τη Σχολή Ηλεκτρολόγων-Μηχανολόγων Μηχανικών του ΕΜΠ το 1976, και έλαβε μεταπτυχιακό τίτλο Master of Science (1979) και Doctor of Philosophy (1982) στο γνωστικό αντικείμενο του Ενεργειακού Ηλεκτρολόγου από το UMIST (University of Manchester Institute of Science and  Τechnology) στην Αγγλία. Από το 1984 είναι μέλος ΔΕΠ του Τομέα Ηλεκτρικής Ισχύος της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΕΜΠ, όπου εξελέγη τακτικός Καθηγητής το 1995. Είναι Διευθυντής του Εργαστηρίου Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας του Τομέα Ηλεκτρικής Ισχύος του ΕΜΠ. Έχει ιδρύσει και διευθύνει την Ερευνητική Ομάδα “Smart Research Unit for Electricity (SmartRUE)” η οποία έχει να επιδείξει πλήθος ερευνητικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων στο πεδίο των Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας, των ΑΠΕ, της Διεσπαρμένης Παραγωγής και των Μικροδικτύων. Είναι πρόεδρος και ιδρυτικό μέλος της Ευρωπαϊκής Τεχνολογικής Πλατφόρμας των Smartgrids η οποία συμβουλεύει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τους στόχους της Ευρωπαϊκής ερευνητικής δραστηριότητας στον χώρο της Ενέργειας με χρονικό ορίζοντα το 2020, με συμβολή της ευρωπαϊκής βιομηχανίας και εθνικών προτεραιοτήτων. Εκπροσωπεί, δε, την Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα, στις εργασίες το European Electricity Grid Initiative (EEGI), το οποίο αποτελεί πρωτοβουλία των Ενεργειακών Επιχειρήσεων Ηλεκτρισμού για την χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Έρευνας. Είναι μέλος της Επιτροπής Ενέργειας της Ακαδημίας Αθηνών. Από τον Φεβρουάριο του 2007 έως τον Ιανουάριο του 2010 ήταν Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΕΗ. Από τον Ιούλιο του 2007 έως τον Σεπτέμβριο του 2012 ήταν Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, υπεύθυνος για τις μονοπωλιακές δραστηριότητες της Επιχείρησης (ΓΔ Μεταφοράς και Διανομής), του Διαχειριστή των μη διασυνδεδεμένων νησιών και του ΚΔΕΠ (Κέντρο Ερευνών, Δοκιμών και Προτύπων). Έχει επίσης διατελέσει Πρόεδρος της ΔΕΗ Τηλεπικοινωνίες και Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΕΗ Ανανεώσιμες από το 2007 έως το 2010. Έχει ιδρύσει και διατελέσει Πρόεδρος του Ελληνικού Συνδέσμου Επιχειρήσεων Ηλεκτρισμού  (HELAS) από της ιδρύσεως του το 2007 έως το 2012.  Έχει διατελέσει μέλος της Συγκλήτου του ΕΜΠ και Διευθυντής του Τομέα Ηλεκτρικής Ισχύος κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2000-2001 και 2001- 2002. Έχει διατελέσει για 4 χρόνια Αναπληρωτής Διευθυντής του Ερευνητικού Ινστιτούτου Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ). Έχει διατελέσει για 4 χρόνια Διευθυντής του Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Παραγωγή και Διαχείριση Ενέργειας»

Έχει διατελέσει Αντιπρόεδρος του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) από το 2004 έως το 2005. Είναι εξέχον μέλος (distinguished member) της διεθνούς επιστημονικής οργάνωσης CIGRE (Conference Internationale des Grands Reseaux Electriques a Haute Tension), για 6 χρόνια μέλος της Επιτροπής Μελέτης SC 38 “System Analysis and Techniques”. Έχει διατελέσει πρόεδρος της Επιτροπής Μελέτης C6 “Distribution Systems and Dispersed Generation”, ”Συστήματα Διανομής και Διεσπαρμένη Παραγωγή”, ήταν μέλος του Τεχνικού της Συμβουλίου, και είναι Πρόεδρος της Συμβουλευτικής Επιτροπής “Networks of the Future”. Είναι Fellow Member του IEEE (Ινστιτούτο Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών) (top 1%), μέλος της Power Engineering and Computer Society από το 1980 και μέλος διαφόρων επιτροπών και ομάδων εργασίας του IEEE. Έχει διατελέσει πρόεδρος της Επιτροπής Δυναμικής Ανάλυσης Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας (IEEE Power System Dynamic Performance Committee) 2008-2010, γραμματέας την περίοδο 2004-2006, και αντιπρόεδρος την περίοδο 2006-2008. Έχει συμμετάσχει και συμμετέχει σε περισσότερα από 60 Ερευνητικά Προγράμματα, τα οποία έχουν χρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, Ερευνητικά Κέντρα, Ηλεκτρικές Επιχειρήσεις και Εταιρείες Ηλεκτρολογικού Εξοπλισμού από την Ελλάδα και το εξωτερικό με αντικείμενο την Βέλτιστη Λειτουργία και Έλεγχο των Δικτύων Ηλεκτρικής Ενέργειας, την Διεσπαρμένη Παραγωγή, τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, τα Έξυπνα Δίκτυα, τα Μικροδίκτυα, τα Ηλεκτρικά Οχήματα, κλπ. Στα περισσότερα από τα προγράμματα ήταν επιστημονικός υπεύθυνος της Ελληνικής συμμετοχής ή κύριος ερευνητής. Σε διεθνές επίπεδο έχει συντονίσει τα Ευρωπαϊκά προγράμματα CARE, MORE CARE, RISE και MICROGRIDS, MORE MICROGRIDS και MERGE. Είναι συγγραφέας του βιβλίου “Microgrids: Architectures and Control”, Wiley & Sons, 2 εκπαιδευτικών βιβλίων και περισσότερων των 180 δημοσιεύσεων σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά και 500 δημοσιεύσεων σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων. Υπάρχουν 12775 αναφορές σε δημοσιεύσεις άλλων επιστημόνων στις εργασίες του.

Facebook
Twitter

Voucher 1000€ για 80.000 ανέργους

Ωδείο Μ. Συκάκη: Υψηλό επίπεδο σπουδών & Σύγχρονες εκπαιδευτικές μέθοδοι
Επισκευές οικιακών συσκευών παντός τύπου «Πετρακόπουλος Γιώργος»
Το “METRO Cash & Carry” Κομοτηνής αναζητά οδηγούς διανομής

ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ: ΟΧΙ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΣΤΗ ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ

(VIDEO) Η ΔΕΥΑ Κομοτηνής προτατεύει το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία
Εφημερεύοντα Φαρμακεία Κομοτηνή

Voucher 1000€ για 80.000 ανέργους

ΠΑΡΤΕ... ΠΡΟΒΑΔΙΣΜΑ
Η SUNLIGHT ΖΗΤΑΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΛΑΒΕΙ

Νέες γεύσεις, “αντικριστών” ψητών, σας περιμένουν στον “Μπουφέ του Σταθμού” στην Κομοτηνή
Κομοτηνή: Ό,τι θέλεις delivered by efood