ΛΟΥΡΜΠΑΣ ΟΚΣυγκροτήθηκε σε Σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου Ροδόπης που προέκυψε από τις αρχαιρεσίες της 12ης Οκτωβρίου 2014, μετά την επικύρωση των αποτελεσμάτων από την Περιφέρεια ΑΜ-Θ.

Έτσι η σύνθεση του νέου Δ.Σ., έχει ως εξής:

Πρόεδρος: Λούρμπας Βασίλειος.

Αντιπρόεδρος: Γυμνόπουλος Δημήτριος.

Γραμματέας Α΄ περιόδου: Αργυριάδης Γεώργιος.

Γραμματέας Β΄ περιόδου: Ντιάκαλης Χρήστος.

Ταμίας Α΄ περιόδου: Γεωργουλίδου Αναστασία.

Ταμίας Β΄ περιόδου: Ζαπανδιώτης Απόστολος.

Μέλη: Χαριτόπουλος Κων/νος, Νουρή Μεχμέτ, Ζαπανδιώτης Απόστολος, Ντιάκαλης Χρήστος, Μουσταφά Φερχάτ, Κλείτσας Κων/νος, Εξιάρα Τριάδα.