ΚΑΡΑΑ«Σε κρίσιμο σημείο η λειτουργία των δημόσιων δομών ψυχικής υγείας λόγω προβλημάτων στη στελέχωσή τους», σημειώνει σε Ερώτηση και Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων προς τον Υπουργό Υγείας, ο βηουλευτής Ροδόπης του ΣΥΡΙΖΑ κ. Αϊχάν Καρά Γιουσούφ.

Στην παρέμβασή του ο βουλευτής αναφέρει:

«Αποτελούν πλέον καθημερινότητα οι ειδήσεις για την αδυναμία των δημόσιων Μονάδων Ψυχικής Υγείας να ανταποκριθούν στο ρόλο τους, λόγω της “αποψίλωσής” τους από το αναγκαίο προσωπικό. Η κατάσταση αυτή προβλέπεται να επιδεινωθεί λόγω του ολοένα και αυξανόμενου αριθμού συνταξιοδοτήσεων και της μη αντικατάστασης αυτών των θέσεων. Σε πρόσφατη επίκαιρη ερώτηση του ΣΥΡΙΖΑ για τα θέματα Ψ.Υ η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου είχε αναγνωρίσει την ανάγκη στελέχωσης των δημόσιων δομών Ψ.Υ. Η ανάγκη αυτή γίνεται πιο επείγουσα εν όψει του σχεδίου για «μετασχηματισμό» των ειδικών ψυχιατρικών Νοσοκομείων Αττικής και Θεσσαλονίκης , που απαιτεί επαρκή στελέχωση των αναγκαίων δομών στα γενικά Νοσοκομεία και την κοινότητα.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός

  1. Ποιο είναι το ποσοστό στελέχωσης στις δημόσιες δομές Ψυχικής Υγείας ανά Υγειονομική Περιφέρεια;
  2. Πόσες προσλήψεις έχουν γίνει σε δημόσιες δομές τα τελευταία 5 χρόνια (ανά Υγειονομική Περιφέρεια);
  3. Πόσες είναι οι δομές που, ενώ έχουν ιδρυθεί, δεν έχουν λειτουργήσει ακόμα; Πως διαρθρώνονται αυτές ανά Υγειονομική Περιφέρεια;
  4. Ποιο είναι το ποσοστό απορρόφησης των κοινοτικών κονδυλίων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου για τις δημόσιες δομές και ποιο για τις δομές μη κερδοσκοπικού τομέα την τελευταία τριετία; Σε τι χρηματικά ποσά αντιστοιχούν αυτά τα ποσοστά;
  5. Υπάρχει πρόβλεψη για κατανομή των προσλήψεων που έχουν ανακοινωθεί από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου, στο χώρο της Ψ.Υ. και ποιες είναι ακριβώς οι προσλήψεις που προβλέπονται , ανά κατηγορία και με τη σχέση εργασίας;

Αιτούμαστε την κατάθεση των κατωτέρω δημόσιων εγγράφων:

  1. Κατάσταση στελέχωσης δημόσιων Μονάδων Ψυχικής Υγείας ανά Υγειονομική Περιφέρεια, στην οποία να αναφέρεται ποιες ειδικότητες υπηρετούν ανά μονάδα, πόσες είναι οι κενές οργανικές θέσεις, πότε έγινε η τελευταία πρόσληψη;
  2. Αντίστοιχη κατάσταση για τις Μονάδες Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων.
  3. Αντίστοιχη κατάσταση για τις Πανεπιστημιακές Μονάδες.
  4. Κατάσταση με τις Μονάδες που έχουν ιδρυθεί και δε λειτουργούν».