Οι ψήφοι των υποψηφίων δημοτικών συμβούλων στο Δήμο Κομοτηνής

“Ο ∆ήµος Κοµοτηνής και οι κοινωνικές του υπηρεσίες ευχαριστούν θερµά την εταιρεία Μασούτης ΑΕ για την προσφορά 20 επιταγών από τα καταστήµατά της.
Οι επιταγές δόθηκαν σε ευπαθείς οικονοµικά συµπολίτες µας, που έχουν απόλυτη ανάγκη της στήριξης και της συνδροµής όλων µας, προκειµένου να ανταπεξέρθουν στις οικονοµικές δυσχέρειες που αντιµετωπίζουν.
Ευχόµαστε στο µέλλον ν’ αναληφθούν και άλλες παρόµοιες πρωτοβουλίες, οι οποίες αποδεικνύουν έµπρακτα το υψηλό αίσθηµα κοινωνικής ευθύνης που διακατέχει την εταιρεία Μασούτης ΑΕ”.