Ο Αχμέτ Εμρέ, δικηγόρος στο επάγγελμα, διαδέχεται τη Σιμπέλ Μουσταφάογλου, στη θέση του αντιδημάρχου τοπικής οικονομικής ανάπτυξης, με αντιμισθία, μετά από την παραίτηση της προκατόχου του.

Οι αρμοδιότητές του αφορούν θέματα αγροτικής και κτηνοτροφικής ανάπτυξης, τουριστικής ανάπτυξης, προγραμμάτων απασχόλησης και ρύθμισης εμπορικών δραστηριοτήτων.