Μετά από τις αρχαιρεσίες του Σωματείου Μηχανοτεχνιτών Ιδιοκτητών Συνεργείων Επισκευής αυτοκινήτων και Ελκυστήρων Νομού Ροδόπης, έγινε συγκρότηση σε Σώμα του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου:

Πρόεδρος: Δεμίρης Αθανάσιος

Αντιπρόεδρος: Μαζαράκης Ιωάννης

Γενικός Γραμματέας: Χριστόπουλος Ανέστης

Ταμίας: Κουτίδης Ιωάννης

Σύμβουλοι: Βαρβάτος Κωνσταντίνος, Μπάτζιος Δήμος, Σταυράκης Βασίλειος.