«Διαπλέοντες τό πέλαγος τῆς Τεσσαρακοστῆς τῶν Χριστουγέννων, καί προετοιμαζόμενοι γιά τήν ὑποδοχή τῆς Θείας Ἐπιφανείας, πρός κατάλληλον ψυχικήν καί πνευματικήν προετοιμασίαν, θά εὐρεθῇ εἰς τόν Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Κομοτηνῆς ὁ π. Φιλήμων ἀπό τήν Ἱεράν Μονήν Σταυρονικήτα τοῦ Ἁγίου Ὄρους, προκειμένου νά διακονήσῃ τό Μυστήριον τῆς Μετανοίας καί Ἐξομολογήσεως».

Αυτό αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της Ι.Μ. Μαρωνείας και Κομοτηνής, με την οποία το Χριστεπώνυμο πλήρωμα της περιοχής πληροφορείται ότι ο «Γέροντας θά εὐρίσκεται εἰς τόν Μητροπολιτικόν Ναόν τῆς Παναγίας ἀπό τό ἀπόγευμα τῆς Κυριακῆς 21ης Δεκεμβρίου καί θά παραμείνῃ ἕως τήν Τετάρτην 24ην Δεκεμβρίου 2014».