«Ολοκλήρωση ανάδειξης Βυζαντινού τείχους – Ενοποίηση μνημείων», είναι ο τίτλος του προϋπολογισμού 1.380.000 ευρώ έργου, που ομοφώνως το δημοτικό συμβούλιο Κομοτηνής ενέκρινε να ενταχθεί στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις (ΟΧΕ)-ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ» του ΕΣΠΑ ΑΜ-Θ.

Συγκεκριμένα, το έργο αφορά την ανάπλαση της περιοχής  εξωτερικά και περιμετρικά του Βυζαντινού Τείχους, επί των οδών Νικηφόρου Γρηγορά, Σοφούλη και Σωκράτους, και αποτελεί την εναλλακτική χρηματοδότηση του εν λόγω σχεδιασμού της δημοτικής αρχής, όπως είχε δεσμευτεί ο Δήμαρχος Γιώργος Πετρίδης, μετά την «επεισοδιακή» άκαρπη υποβολή για τον ίδιο σκοπό, του Σχεδίου Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης για το ιστορικό κέντρο της Κομοτηνής, σε συνεργασία με τη Μητρόπολη Μαρωνείας και Κομοτηνής και την Εφορία Αρχαιοτήτων.

Γενικότερος σκοπός του προγράμματος «ΟΧΕ-ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ», είναι να συμβάλει στην ανάδειξη του υψηλού κεφαλαίου που διαθέτει η Περιφέρεια ΑΜ-Θ στον τομέα της πολιτιστικής και ιστορικής κληρονομιάς, με πλήθος μνημείων ιστορικού, αρχαιολογικού και θρησκευτικού ενδιαφέροντος. Απώτερος στόχος του, δε, είναι η ενίσχυση της τουριστικής ταυτότητας της Περιφέρειας που θα επιφέρει και επιπλέον εναλλακτικές μορφές τουρισμού.

Τι περιλαμβάνει το έργο
Με το έργο προτείνεται η ανάπλαση της περιοχής  εξωτερικά και περιμετρικά του Βυζαντινού Τείχους, με την ανάπλαση των οδών Νικηφόρου Γρηγορά, Σοφούλη και Σωκράτους. Ο σχεδιασμός του βασίζεται στο εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο πόλεως του 1933, και σκοπός του είναι η εμπορική και πολιτιστική ανάπτυξη της πόλης της  Κομοτηνής. Η διαμόρφωση των οδών Σοφούλη, Ν. Γρηγορά και Σωκράτους θα γίνει έτσι ώστε οι οδοί Ν. Γρηγορά και Σωκράτους να μετατραπούν σε ήπιας κυκλοφορίας, παραμένοντας ωστόσο η οδός Σοφούλη ως βασική αρτηρία της πόλης, παρά την αλλαγή  των υλικών κατασκευής, ώστε αυτά (γρανιτικοί κυβόλιθοι) να συνάδουν με το ύφος της περιοχής και να στοχεύουν στην ανάδειξή της.  Η κοινή επιλογή των υλικών διάστρωσης (γρανιτικό οδόστρωμα), παρά τον διαφορετικό χαρακτήρα των οδών, επιβάλλεται για λόγους ιστορικούς από την Εφορία Αρχαιοτήτων Ροδόπης, είναι δε συμβατή η επιλογή αυτή με την ύπαρξη πολλών ακόμη διατηρημένων οδών της πόλης που διατηρούν το γρανιτικό οδόστρωμα και το ύφος της Κομοτηνής μέχρι σήμερα. Ο σχεδιασμός των δρόμων έχει σκοπό την αύξηση κατά το μέγιστο του πλάτους των πεζοδρομίων με απώτερο σκοπό τη δημιουργία άνετης ζώνης περιπάτου. Τα πεζοδρόμια και οι λωρίδες κυκλοφορίας θα βρίσκονται σε ενιαίο επίπεδο και θα επιστρωθούν με ψυχρά υλικά, σύμφωνα με τους κανόνες βιοκλιματικού σχεδιασμού. Επίσης θα ενισχυθεί ο οδοφωτισμός με φωτιστικά ομοίου τύπου όπως υφίστανται στην πόλη της Κομοτηνής. Συγκεκριμένα, στις οδούς Νικηφόρου Γρηγορά και Σωκράτους, προτείνεται η τοποθέτηση χυτοσίδηρων φωτιστικών σωμάτων υψηλών βαθμού νατρίου, ισχύος 150 W, με ιστό ύψους 6 μ., και διβάθμιο ballast για εξοικονόμηση ενέργειας. Στην οδό Σοφούλη, η οποία είναι βασική αρτηρία της πόλης και περιβάλλεται από το τείχος, προτείνεται η αντικατάσταση των υφιστάμενων τσιμεντοϊστών με ιστούς 9 μ. και φωτιστικά τεχνολογίας LED. Για την οπτική ανάδειξη των χρήσεων θα χρησιμοποιηθούν διαφορετικά υλικά. Συγκεκριμένα, με γρανιτικούς κυβόλιθους θα επιστρωθούν οι επιφάνειες κυκλοφορίας οχημάτων και οι χώροι στάθμευσης,  ενώ  βιομηχανικοί κυβόλιθοι θα χρησιμοποιηθούν για την επίστρωση των πεζοδρομιών, μιας και είναι πιο κατάλληλοι για περπάτημα. Επίσης θα τοποθετηθούν σταθερά μεταλλικά εμπόδια με λευκή φωσφοριζούχα ταινία για να αποτραπεί το παράνομο παρκάρισμα. Σε κάθε πεζοδρόμιο θα υπάρχουν οδηγοί τυφλών. Στην οδό Ν. Γρηγορά έμπροσθεν του Βυζαντινού Τείχους και ενδιάμεσα από τους χώρους πρασίνου και το πεζοδρόμιο, θα κατασκευασθεί διαχωριστικό πέτρινο τοίχος ύψους 20 εκατοστών, το οποίο τμηματικά θα μετατρέπεται σε πάγκους επενδυμένους με φυσική πέτρα, με μικρές εσοχές ύψους 35 εκατοστών, δημιουργώντας χώρους καθιστικών. Η διαμόρφωση της οδού Ν. Γρηγορά θα ξεκινά από την οδό Φιλίππου και θα ολοκληρώνεται στην οδό Δημοκρίτου, και η Σοφούλη από την Δημοκρίτου ως τη Φρουρίου. Σε ότι αφορά την οδό Σωκράτους, η ανάπλαση αυτού του τμήματος του έργου θα αρχίσει λίγο πριν από τον πεζόδρομο Βενιζέλου, στη συνέχεια θα περάσει δίπλα από την  πλατεία Αρχιεπισκόπου Χρυσάνθου, το Εσκί Τζαμί και την οδό Γραβιάς, και θα ενωθεί με την οδό Ξενοφώντος η οποία πριν μερικά χρόνια και με τη χρηματοδότηση από το URBAN II έγινε κυβολιθοστρωμένος δρόμος ήπιας κυκλοφορίας.

«Αυτή είναι η αρχή της πρότασης», επισήμανε έκανε ο Δήμαρχος Κομοτηνής Γιώργος Πετρίδης, σημειώνοντας ότι θα ακολουθήσει η υποβολή και άλλων προτάσεων που αφορούν στην ανάπλαση του ιστορικού κέντρου.