Θεαματικά αποτελέσματα σε τετρακόσιους ασθενείς του

διαπρεπούς ουρολόγου–ανδρολόγου, Κώστα Ρόκκα.

– Μόνιμη αποκατάσταση στύσης χωρίς φάρμακα ή ενέσεις.

Δεύτερη ευκαιρία για ενεργή σεξουαλική ζωή σε όσους πάσχουν από στυτική δυσλειτουργία, δίνει η επιστήμη, με την επαναστατική θεραπεία της αγγειογένεσης.

Η θεραπεία γίνεται με κρουστικά κύματα – χωρίς φάρμακα, έχει μόνιμο αποτέλεσμα, είναι  ανώδυνη, μη επεμβατική, και χωρίς καμία παρενέργεια!

«Οι άνδρες των οποίων η στυτική δυσλειτουργία οφείλεται σε πρόβλημα αγγείων, μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας, σε ποσοστό 80% έχουν φυσιολογικές σεξουαλικές επαφές χωρίς να χρειάζονται ούτε φάρμακα ούτε ενέσεις», τονίζει ο διαπρεπής ουρολόγος–ανδρολόγος, Διευθυντής του Ιατρείου Ουρολογίας Ανδρολογίας στην  Αθήνα κ. Κώστας Ρόκκας, καθώς είναι επιστημονικά τεκμηριωμένο, ότι τα κρουστικά κύματα ενεργοποιούν μηχανισμούς νεοαγγειογέννεσης στα σημεία που επενεργούν, με αποτέλεσμα την βελτίωση της ροής του αίματος. Σύμφωνα με τα παγκόσμια στατιστικά στοιχεία τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η θεραπεία αυτή αποκαθιστά τη στυτική λειτουργία βελτιώνοντας τόσο τη διάρκεια όσο και την σκληρότητα της στύσης.

Η θεραπεία γίνεται εξωτερικά του πέους, μέσω συσκευής παραγωγής κρουστικών κυμάτων, η οποία διοχετεύει τοπικά, σειρά από χαμηλής έντασης κρουστικούς παλμούς στο εσωτερικό του πέους του πάσχοντος. Τα κρουστικά κύματα δημιουργούν ένα νέο αγγειακό δίκτυο (νέα αγγεία), μέσω των οποίων γίνεται η αιμάτωση του πέους και ο άνδρας έχει στύση. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ο ασθενής αισθάνεται μόνο ελαφριές ανώδυνες δονήσεις στο πέος του.

Η θεραπεία αυτή πρωτοεφαρμόστηκε πριν από πολλά χρόνια για τη δημιουργία νέων αγγείων στην  καρδιά (για την ισχαιμία του μυοκαρδίου), και είχε θεαματικά αποτελέσματα.

Ο κ. Ρόκκας την έχει ήδη εφαρμόσει σε περισσότερους από τετρακόσιους άνδρες με θαυμαστά αποτελέσματα. Η θεραπεία πραγματοποιείται σε δώδεκα συνεδρίες – δύο ανά εβδομάδα.

ΜΑΣΤΙΓΑ Η ΣΤΥΤΙΚΗ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Η στυτική δυσλειτουργία τείνει να εξελιχθεί σε παγκόσμια ανδρική μάστιγα, καθώς σύμφωνα με επιστημονικές μελέτες, το 2025 περισσότερα από 322.000.000 άνδρες θα αντιμετωπίζουν πρόβλημα. Ένας από τους κύριους λόγους της αύξησης αυτής, είναι η σημαντική αύξηση του μέσου όρου ζωής, που αποτελεί και κύριο προδιαθεσικό παράγοντα για την εμφάνιση στυτικών διαταραχών. Παράλληλα, τα αίτια μπορεί να είναι και οργανικά ή ψυχογενή, αλλά και μεικτά. Από τα οργανικά, συχνότερα και πιο σημαντικά, είναι τα προβλήματα αγγείωσης του πέους. «Το πέος είναι ένα όργανο που για να αποκτήσει σκληρή στύση θα πρέπει να γεμίσει με αίμα, και αυτό το αίμα να διατηρηθεί μέσα στα σηραγγώδη σώματα του για όσο διάστημα διαρκεί η σεξουαλική επαφή», αναφέρει ο κ Ρόκκας και συμπληρώνει: «Μέχρι πρόσφατα, για την αντιμετώπιση της αγγειακής στυτικής δυσλειτουργίας, οι πάσχοντες έπαιρναν  είτε  φάρμακα από το στόμα (τα οποία αυξάνουν παροδικά την αιμάτωση του πέους), είτε έκαναν χρήση ενδοπεϊκών ενέσεων οι οποίες γίνονται 15 λεπτά πριν τη σεξουαλική επαφή και η δράση τους διαρκεί μία ώρα».

Εκείνο που επισημαίνουν οι ανδρολόγοι όσον αφορά τη νέα θεραπεία σε σχέση με τις προηγούμενες, είναι ότι τα φάρμακα και οι ενέσεις είναι  θεραπεία συμπτωματική και όχι μόνιμη. Αντίθετα, η θεραπεία της αγγειογένεσης προσφέρει μόνιμα αποτελέσματα.

Info: www.krokkas.gr,  τηλ: 2106149386, 6944463321