ΟΟΣΑΟι Έλληνες εργάστηκαν κατά μέσο όρο 2.034 ώρες το 2012, πολύ περισσότερο από τους εργαζόμενους των 34 χωρών που συμμετείχαν σε έρευνα του ΟΑΣΑ.

Οι Γερμανοί δούλεψαν 1.397 ώρες και οι Σουηδοί 1.619, ενώ ο μέσος όρος του ΟΑΣΑ είναι 1.765 ώρες.

Ο μέσος μισθός στην Ελλάδα είναι 25.467 USD, και στη Γερμανία 45.287 USD.

Πηγή: Washington Post

Για την καταγραφή: Δ.Μ.