Στο ύψος τους στάθηκαν τα μέλη της Επιτροπής Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος της Περιφέρειας ΑΜ-Θ που συνεδρίασε σήμερα, γνωμοδοτώντας ομόφωνα αρνητικά – συνεπής στις αρνητικές αποφάσεις και γνωμοδοτήσεις του συνόλου των συλλογικών οργάνων της Θράκης τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια – και παρά τη θετική υπηρεσιακή (!) πρόταση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της εταιρείας “Μεταλλευτική Θράκης Α.Ε.” για τη διενέργεια 16 ερευνητικών γεωτρήσεων στην ευρύτερη περιοχή των Σαπών.

Τα μέλη της Επιτροπής, υπό την προεδρία του θεματικού αντιπεριφερειάρχης αγροτικής οικονομίας Νίκου Ευφραιμίδη, αξιολόγησαν τη Μελέτη ως προπομπό της εκμετάλλευσης του χρυσοφόρου κοιτάσματος, προοπτική στην οποία η τοπική κοινωνία του Δήμου Μαρώνειας-Σαπών και της Ροδόπης έχει κάθετα και διαχρονικά εναντιωθεί.

Καταλυτική υπήρξε η παρουσία του Δημάρχου Μαρώνειας-Σαπών, Γιάννη Σταυρίδη, στη συνεδρίαση. Ο Δήμαρχος παρουσίασε την ομόφωνα αρνητική γνωμοδότηση επί του θέματος του δημοτικού συμβουλίου, επισημαίνοντας ότι “το έργο της εξόρυξης και μεταλλουργίας χρυσού δεν συνάδει με το αναπτυξιακό μέλλον της περιοχής”, ενώ κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής να γνωμοδοτήσουν “με το βλέμμα στις επόμενες γενιές”…

Ο κ. Σταυρίδης τόνισε ακόμη ότι “η τοπική κοινωνία εναντιώνεται σταθερά σε κάθε μεταλλευτική δραστηριότητα”, ενώ στάθηκε ιδιαίτερα στον κίνδυνο που διατρέχει ο υδροφόρος ορίζοντας της περιοχής των Πετρωτών από την ενδεχόμενη λειτουργία μεταλλείου χρυσού στο Πέραμα, αφού οι Σάπες και άλλοι οκτώ οικισμοί της Δημοτικής Ενότητας Σαπών υδρεύονται από αυτήν.

Παρών στη συνεδρίαση ήταν και το μέλος της Διανομαρχιακής Επιτροπής Ροδόπης-Έβρου Κατά της Εξόρυξης και Μεταλλουργίας Χρυσού, Ανέστης Στρατιάδης, ο οποίος συντάχθηκε απολύτως με τη θέση του Δήμου Μαρώνειας-Σαπών ως προς το ανεπιθύμητο των χρυσοφόρων επενδύσεων.