Την αντίθεσή του ως προς τις προωθούμενες αποφάσεις στον χώρο της Ειδικής Αγωγής, εκφράζει με ομόφωνο Ψήφισμά του το Δημοτικό Συμβούλιο Κομοτηνής.

Το Ψήφισμα:

«Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κομοτηνής εκφράζει την αντίθεσή του στις προωθούμενες αποφάσεις στον χώρο της Ειδικής Αγωγής, με τις οποίες μειώνονται οι ήδη χαμηλές δαπάνες του ΕΟΠΥΥ, με αποτέλεσμα οι γονείς να υφίστανται μεγαλύτερη οικονομική επιβάρυνση και οι επαγγελματίες του χώρου της Ειδικής Αγωγής, ιδιαίτερα οι αυτοαπασχολούμενοι και τα  μικρά ιδιωτικά κέντρα να οδηγούνται σε οικονομικό αδιέξοδο, και διεκδικεί μια δίκαιη λύση προς όφελος των γονέων, των εργαζομένων και των ελεύθερων επαγγελματιών».