σήμα ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Κομοτηνής

Στο πλαίσιο του Επιμορφωτικού Κύκλου Ομιλιών για τη Ρωμαϊκή Θράκη, που οργανώνεται από το Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας του Δ.Π.Θ. σε συνεργασία με το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κομοτηνής και την Εφορεία Αρχαιοτήτων του Νομού Ροδόπης, τη Δευτέρα 11 Απριλίου 2016 θα μιλήσει ο κ. Δημήτριος Νικήτας, Καθηγητής Μεταγενέστερης Λατινικής Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με θέμα της ομιλίας του «Η Θράκη στη ρωμαϊκή ποίηση του 4ου αι. μ.Χ.».

Η ομιλία θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. στις 7.30 μ.μ., και είναι ανοικτή προς τους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές και τα μέλη ΔΕΠ του Δ.Π.Θ. και οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο.