«Οι ανατροπές των ασφαλιστικών-εργασιακών δικαιωμάτων και οι προκλήσεις για το Συνδικαλιστικό Κίνημα», είναι το θέμα εκδήλωσης που διοργανώνει το νομαρχιακό τμήμα Ροδόπης της ΑΔΕΔΥ, με κεντρικό ομιλητή τον Γιώργο Ρωμανιά.
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 15 Νοεμβρίου και ώρα 7:30 μ.μ. στο Επαγγελματικό & Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Ροδόπης.