Οι «Κινήσεις Πολιτών για τη Σοσιαλδηµοκρατία», η Επιτροπή Πρωτοβουλίας Θεσσαλονίκης για την Κεντροαριστερά, και οι PES Activists GREECE, διοργανώνουν εκδήλωση µε θέµα «Η Ελλάδα στις Συµπληγάδες του Ασφαλιστικού και του Προσφυγικού. Υπάρχει εθνική διέξοδος;», την Κυριακή 21 Φεβρουαρίου, στις 11.00 π.µ., στο Συνεδριακό Κέντρο Νικόλαος Γερµανός (αίθουσα Α), στη HELEXPO στη Θεσσαλονίκη.

Οµιλητές:

– Μιλτιάδης Νεκτάριος, Καθηγητής Πανεπιστηµίου Πειραιά.

– Χρήστος Μπαξεβάνης, ∆ιδάκτωρ ∆ηµοσίου ∆ιεθνούς ∆ικαίου ΑΠΘ.

Χαιρετίζουν:

– Γιάννης Μπουτάρης, ∆ήµαρχος Θεσσαλονίκης.

– Γιάννης Τούντας, µέλος Κεντρικού Συντονιστικού Συµβουλίου ∆ηµοκρατικής Συµπαράταξης.

– Χρήστος Βάρδας, γραµµατέας νοµαρχιακής ΠΑΣΟΚ Α’ Θεσσαλονίκης και Αντιπρόεδρος του ∆ικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης.

– Ρωµανός Οικονοµίδης, µέλος Κ.Ε. ∆ΗΜΑΡ.

Παρεµβαίνουν οι:

– Αλέξανδρος Καρύδης, PES Αθήνας, Νοµικός.

– Άλκης Κίσσας, PES Ξάνθης, Αγρότης.

– Γιώργος Μαρνέλλος, Αν. Καθηγητής στο Τµήµα Μηχ/γων Μηχανικών του Πανεπιστημίου ∆υτικής Μακεδονίας, συν. µέλος ∆ΕΠ Εθνικού Κέντρου Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης.

– Ειρήνη Τσαµπαζόγλου, φοιτήτρια γερµανικής φιλολογίας.

– Την εκδήλωση θα κλείσει µε οµιλία του ο Ευάγγελος Βενιζέλος.

Συντονίζει ο Χρήστος Σεβαστιάδης, µέλος της ΣΕ των «Κινήσεων Πολιτών για τη Σοσιαλδηµοκρατία».