Ολοκληρώθηκε το έργο αντικατάστασης των δικτύων ύδρευσης στις περιοχές Ρέμβης, Σταθμού και Εκτενοπόλ, και επίκειται η παραλαβή του από τη ΔΕΥΑ Κομοτηνής.

Γι’ αυτό και η Επιχείρηση, καλεί τους κατοίκους των περιοχών αυτών, και προκειμένου να γίνει πληρέστερο το έργο της επιτροπής παραλαβής, να ενημερώσουν για τυχόν ελλείψεις ή προβλήματα που παρουσιάζονται με τη λειτουργία του νέου δικτύου.