Μέτρα και ενέργειες για την οικονομική ανάπτυξη της Θράκης, τη δημογραφική της ενίσχυση και την εξωστρέφειά της, ζητούνται μέσω του Ψηφίσματος του 10ου Παγκοσμίου Συνεδρίου Θρακών που πραγματοποιήθηκε στις Φέρρες της Αλεξανδρούπολης.

Αναλυτικά:

Το 10ο Παγκόσμιο Συνέδριο Θρακών υιοθετεί και προτείνει ως άξονες και θέματα διεκδίκησης και υλοποίησης, τα κάτωθι σημεία, που δεν είναι μεγαλεπήβολα και ανέφικτα, αλλά υλοποιήσιμα και μετρήσιμα.

Η κύρια ευθύνη για την κατάκτηση αυτών των στόχων, που είναι η έναρξη ενός αναπτυξιακού σχεδιασμού για τη Θράκη, ανήκει στην Πολιτεία, η οποία πρέπει να αντιμετωπίσει τη Θράκη ως εφαλτήριο και πυλώνα για τη νέα αναγεννητική πορεία της χώρας.

 1. Άμεσα, με πρωτοβουλία της Κυβέρνησης, σύσταση διυπουργικής επιτροπής για τη σύνταξη και υλοποίηση ενός σύγχρονου σχεδίου – προγράμματος για την ανάπτυξη της Θράκης.
 2. Θεσμοθέτηση τακτικών «συνάξεων» των θεσμικών εκπροσώπων της Θράκης, με στόχο την επικαιροποίηση των προβλημάτων – αιτημάτων μας, και τη δημιουργία δικτύου Θρακών προσωπικοτήτων που ζουν έξω από τη Θράκη, και φίλων –υποστηρικτών του τόπου μας.
 3. Η γεωπολιτική θέση της Θράκης δεν ευνοεί έργα και πρωτοβουλίες που θα δημιουργήσουν προβλήματα στην περιοχή, όπως το γκρέμισμα του «φράχτη του Έβρου» και η δημιουργία HOT SPOT.
 4. Ανάδειξη του ρόλου και των δυνατοτήτων του λιμανιού της Αλεξανδρούπολης με την ολοκλήρωση των απαραίτητων έργων, ως σημαντικού αναπτυξιακού πόλου της Θράκης, και σύνδεσή του με την Εγνατία οδό και τη Βιομηχανική Περιοχή Αλεξανδρούπολης.
 5. Αναμόρφωση και λειτουργία των Βιομηχανικών Περιοχών και των Βιοτεχνικών Πάρκων της Θράκης, και επίλυση του προβλήματος καταβολής της υποχρέωσης από την Πολιτεία της επιδότησης του κόστους μισθοδοσίας 12% των επιχειρήσεων της περιοχής.
 6. Επαγρύπνηση για την απειλή από τη σχεδιαζόμενη Ειδική Οικονομική Ζώνη (ΕΟΖ), μέσω των φορολογικών ζωνών που σχεδιάζει η κυβέρνηση, και της πίεσης για τη λειτουργία των χρυσωρυχείων και τροποποίηση του μεταλλευτικού κώδικα, ώστε οι τοπικές κοινωνίες να έχουν ουσιαστικό λόγο στη δημιουργία επενδύσεων.
 7. Άμεση αξιοποίηση του πλουτοπαραγωγικού πλούτου της Θράκης, όπως του ζεόλιθου, του πρωτογενούς τομέα, και της γεωθερμίας.
 8. Οριστική λύση του τεράστιου προβλήματος των πλημμυρικών καταστροφικών φαινομένων, με αντιπλημμυρικά έργα και ισχυρά αναχώματα, για να γίνει ο Έβρος πηγή πλούτου για τους κατοίκους της περιοχής.
 9. Ενίσχυση των πρωτοβουλιών διασυνοριακής συνεργασίας με την Τουρκία, με την άρση των γραφειοκρατικών εμποδίων και των κακών πολιτικών.
 10. Πρωτοβουλίες και έργα για την ανάδειξη και ανάπτυξη της Σαμοθράκης, ενός νησιού με μεγάλη αξία για τη χώρα και τεράστιες δυνατότητες, με σύνδεση ενός «τόξου» που θα αφορά την Αλεξανδρούπολη – Σαμοθράκη – Ίμβρο – Τασανάκαλε και Αίνο.
 11. Παροχή κινήτρων για δημόσιους υπαλλήλους για τη δημογραφική ενίσχυση της Θράκης.
 12. Οριστική λύση της επιδότησης ενοικίου στους παλιννοστούντες ομογενείς που ζουν στη Θράκη, ως και την επαναχορήγηση της σύνταξης στους δικαιούχους, καθόσον με υπαιτιότητα της Πολιτείας φτωχοποιήθηκε σε επικίνδυνο βαθμό επιβίωσης πληθυσμιακά από τμήμα της Θράκης.
 13. Επέκταση του ηλεκτροκίνητου σιδηροδρόμου μέχρι και το Ορμένιο, για τη θεμελίωση του ανταγωνιστικού κομίστρου ενός «τόξου» που θα αφορά την Αλεξανδρούπολη – Σαμοθράκη – Ίμβρο – Τσανάκαλε – Αίνο.
 14. Άνοιγμα της σχολής των δοκίμων αστυφυλάκων Ξάνθης.
 15. Ενίσχυση από το κεντρικό κράτος του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, με δεδομένο ότι προσθέτει κοινωνική, πολιτιστική, και οικονομική αξία στις τοπικές κοινωνίες της Θράκης.
 16. Παρέμβαση της Πολιτείας επιτέλους στο ΔΕΛΤΑ του Έβρου, προκειμένου, διατηρώντας την αρχιτεκτονική του τοπίου, να δοθεί λύση στα προβλήματα των κατ’ ουσίαν προστατών των εκεί συνόρων μας, ήτοι αλιέων, κτηνοτρόφων, κ.λπ.