ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣΣε ανακοίνωσή του ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Ροδόπης, αναφέρει:

«Ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Ροδόπης, με  απόφαση του ∆ιοικητικού του Συμβουλίου, συμπαραστέκεται και στηρίζει τον αγώνα που ξεκίνησαν οι ∆ικηγορικοί Σύλλογοι της χώρας κατά των νομοθετικών ρυθμίσεων της Κυβέρνησης που περιορίζουν δικαιώματα των πολιτών, καταργούν ένδικα μέσα για τη νομική υποστήριξη στα ζητήματα αναγκαστικών εκτελέσεων, επαναφέρουν τον θεσμό της προσωποκράτησης, και  κυρίως εξυπηρετούν τα συμφέροντα των Τραπεζών με την  υιοθέτηση  γι’ αυτές  προνομιακών  δικαιωμάτων της σειράς κατάταξης στις περιπτώσεις κατασχέσεων ή πτώχευσης.

Οι φαρμακοποιοί – μέλη του Συλλόγου μας, εισπράττουν έντονα τα φαινόμενα του οικονομικού αφανισμού με την ασφυκτική και την ισοπεδωτική πολιτική που εφαρμόζεται στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και στη λειτουργία των φαρμακείων τους, και εκ του λόγου αυτού αντιλαμβάνονται πλήρως τη μεγάλη σημασία του αγώνα που δίνουν οι ∆ικηγόροι της χώρας για τη ∆ικαιοσύνη και τους πολίτες».