Από αριστερά: Δαγλή Φικρέτ, Μεχμέτ Αλή, Ματθαίος Μπαξεβάνης (πρόεδρος δημοτικού συμβουλίου), Γιάννης Σταυρίδης (Δήμαρχος), Χρήστος Μεραχτσάκης, Γιώργος Αντωνιάδης.
Από αριστερά: Δαγλή Φικρέτ, Μεχμέτ Αλή, Ματθαίος Μπαξεβάνης (πρόεδρος δημοτικού συμβουλίου), Γιάννης Σταυρίδης (Δήμαρχος), Χρήστος Μεραχτσάκης, Γιώργος Αντωνιάδης.
Από αριστερά: Δαγλή Φικρέτ, Μεχμέτ Αλή, Ματθαίος Μπαξεβάνης (πρόεδρος δημοτικού συμβουλίου), Γιάννης Σταυρίδης (Δήμαρχος), Χρήστος Μεραχτσάκης, Γιώργος Αντωνιάδης.

 

Οι τέσσερις Αντιδήμαρχοι του Δήμου Μαρωνείας-Σαπών, στους οποίους και μεταβιβάστηκαν καθ’ ύλη και κατά τόπο αρμοδιότητες, ορίστηκαν με απόφαση του Δημάρχου κ. Γιάννη Σταυρίδη

Πιο συγκεκριμένα, οι νέοι Αντιδήμαρχοι, είναι οι:

– Γιώργος Αντωνιάδης, Αντιδήμαρχος Διοίκησης, Προγραμματισμού, Οικονομικών & Διαφάνειας / Ο κ. Αντωνιάδης θα αναπληρώνει και τον Δήμαρχο στα καθήκοντά του όταν αυτός απουσιάζει.

– Μεχμέτ Αλή, Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Υποδομών και Πολιτικής Προστασίας.

– Χρήστος Μεραχτσάκης, Αντιδήμαρχος Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού, Κοινωνικής & Προνοιακής Πολιτικής.

– Δαγλή Φικρέτ, Αντιδήμαρχος Ανάπτυξης και Αγροτικής Πολιτικής.