ΤΕΕΜε ομόφωνη απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ-Θράκης, συγκροτήθηκαν οι νέες Μόνιμες Επιτροπές του, σύμφωνα με την απόφαση της Αντιπροσωπείας του Τμήματος, με την οποία ορίστηκαν οι Επιτροπές που θα λειτουργήσουν την περίοδο 2014-2016, ο αριθμός των μελών τους καθώς και το θεματικό περιεχόμενό τους.

Τα μέλη των Μονίμων Επιτροπών επιλέχθηκαν από τη Διοικούσα Επιτροπή από ειδικό Κατάλογο, ο οποίος καταρτίσθηκε από τους μηχανικούς οι οποίοι με αίτησή τους εκδήλωσαν ενδιαφέρον για συμμετοχή τους στο έργο των Μονίμων Επιτροπών.

Για τον σκοπό αυτό προηγήθηκε η δημοσιοποίηση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς τους διπλωματούχους μηχανικούς της Θράκης.

Οι νέες Μόνιμες Επιτροπές του ΤΕΕ-Θράκης, είναι:

  1. Έργων Υποδομής και Ανάπτυξης.
  1. Ενέργειας & Φυσικών Πόρων – Βιομηχανίας.
  1. Θεμάτων Χωροταξίας & Δομημένου Περιβάλλοντος.
  1. Θεμάτων Περιβάλλοντος και Περιβαλλοντικής Προστασίας.
  1. Θεμάτων Υγιεινής και Ασφάλειας Εργασίας.
  1. Επαγγελματικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων.
  1. Νέων Μηχανικών.
  1. Πραγματογνωμοσυνών.
  1. Παρακολούθησης Εθνικών και Διεθνών Προγραμμάτων.
  1. Θεμάτων Βορείου Έβρου.

Τα μέλη που συγκροτούν τις παραπάνω Μόνιμες Επιτροπές, σύμφωνα με την απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής, έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ-Θράκης: tee_thrace@tee.gr