• Οι μουφτήδες στη Θράκη θα συνεχίσουν να διορίζονται από την ελληνική Πολιτεία και δεν θα υπάρξει μετάβαση σε καθεστώς εκλογής τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες του inkomotini.news, και σε αντίθεση με όσα γράφονται και λέγονται τον τελευταίο καιρό, η επερχόμενη σχετική τροπολογία στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, μετά και από παρέμβαση των ΑΝ.ΕΛ., θα προβλέπει οτι οι μουφτήδες  θα αποχωρούν υποχρεωτικά όταν θα συμπληρώνουν το 67ο έτος της ηλικίας τους – όπως οι δικαστικοί, λόγω της σαρίας – αλλά θα διασφαλίζεται η θεσμική τους ιδιότητα και μετά τη συνταξιοδότησή τους, με ενεργό, αναβαθμισμένο ρόλο, μέσα από τον οποίο θα αναγνωρίζεται η πολύχρονη προσφορά τους και  το διεθνές κύρος τους. Δηλαδή οι αποχωρούντες λόγω ηλικίας μουφτήδες, θα συνεχίσουν να έχουν θεσμικό ρόλο και μετά τη συνταξιοδότησή τους, σε άλλη μορφή, που θα δούμε στην τροπολογία αυτή.

«Οι ΑΝ.ΕΛ. στην τροπολογία για τις μουφτείες διασφάλισαν το θεσμικό κύρος του μουφτή και μετά τη συνταξιοδότησή του, με ενεργό, αναβαθμισμένο ρόλο, αναγνωρίζοντας την χρόνια προσφορά του και το διεθνές κύρος του. Εκλογή μουφτή δεν μπορεί να υπάρξει», σημείωσε χαρακτηριστικά στο twitter ο αντιπρόεδρος των ΑΝ.ΕΛ. Παναγιώτης Σγουρίδης. Όπως μάλιστα προκύπτει από το ρεπορτάζ, οι ΑΝ.ΕΛ. για να στηρίξουν τη συγκεκριμένη  τροπολογία θα έχουν λόγο και ρόλο στους μελλοντικούς διορισμούς νέων μουφτήδων.

Τέλος, αξίζει να υπογραμμιστεί, ότι η τροπολογία αναμένεται να προβλέπει ότι οι λειτουργικές δαπάνες των μουφτειών θα βαραίνουν τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, και δεν θα καλύπτονται από τους μουσουλμάνους πολίτες.