ΓΚΑΡΑΝΗΣ-2Οι δράσεις του Δήμου Κομοτηνής, τόσο στο πεδίο άσκησης κοινωνικής πολιτικής, όσο και σε σχέση με την ενίσχυση της απασχόλησης, παρουσιάστηκαν σε ανοιχτή για το κοινό εκδήλωση – συζήτηση για την παιδική φτώχεια και τα προβλήματα ανεργίας, φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού των νέων κατά την περίοδο της κρίσης και παρατεταμένης λιτότητας, υπό τον τίτλο «ευάλωτα παιδιά και νέοι την εποχή της λιτότητας», που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο διεθνούς συνάντησης εργασίας στην Αθήνα, με θέμα “Child poverty, youth (un)employment and social inclusion”, υπό τον συντονισμό του CROP για τη μελέτη των ζητημάτων αυτών από μια διεθνική προοπτική, και με διοργανωτή, το Πρόγραμμα για τη Φτώχεια (CROP) του International Social Science Council/UNESCO, σε συνεργασία με το Παρατηρητήριο Οικονομικών και Κοινωνικών Εξελίξεων του ΙΝΕ-ΓΣΕΕ (Μονάδα Κοινωνικής Πολιτικής, Ανισοτήτων & Φτώχειας), και το Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης & Πολιτικής Επιστήμης του ΔΠΘ.

Στο πλαίσιο της παρουσίασης των κοινωνικών πολιτικών του Δήμου Κομοτηνής, αναλύθηκαν τα χαρακτηριστικά της περιοχής και οι πολλαπλές προκλήσεις που η δημοτική αρχή αντιμετωπίζει, και έγινε αναφορά σε συγκεκριμένες, ενδεικτικές δράσεις και συνέργειες οι οποίες υλοποιούνται από τον Δήμο, καθώς επίσης και ο σχεδιασμός για το επόμενο διάστημα.

Οι επιπτώσεις της κρίσης και των πολιτικών του «Μνημονίου» στην αύξηση της παιδικής φτώχειας και της ανεργίας των νέων, στην επιδείνωση των φαινομένων παραβίασης δικαιωμάτων του παιδιού, και στον απειλητικά διογκούμενο κίνδυνο μιας «χαμένης γενιάς», αποτέλεσαν κεντρικά ζητήματα που συζητήθηκαν στην εκδήλωση, με στόχο την ενίσχυση του δημόσιου διαλόγου πάνω στα ζητήματα αυτά, ώστε να αναδειχθούν οι προκλήσεις και προοπτικές στο πεδίο άσκησης πολιτικής.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, αναφέρθηκε ότι με βάση πρόσφατα στατιστικά στοιχεία:

– 38% των παιδιών και εφήβων κάτω των 16 ετών (και 49% των νέων 16 έως 24 ετών), βιώνουν τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό στην Ελλάδα της κρίσης.

– σχεδόν το ένα τρίτο των νέων 15-29 δεν έχουν απασχόληση ούτε παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση

– περίπου 50% των νέων 15-29 ετών που είναι διαθέσιμοι για εργασία, παραμένουν άνεργοι (το ένα τρίτο, δε, από αυτούς, είναι μακροχρόνια άνεργοι).

Ομιλητές ήταν οι:

– Γεώργιος Μόσχος, Συνήγορος του Πολίτη για τα Δικαιώματα του Παιδιού

– Enrique Delamonica από τη UNICEF

– Κατερίνα Πούτου από τη ΜΚΟ «ΑΡΣΙΣ»

– Ηλίας Ιωακείμογλου από το ΙΝΕ-ΓΣΕΕ

– Δημήτρης Γκαρτσώνης από τον Δήμο Κομοτηνής.

Τις ομιλίες σχολίασαν ο Alberto D. Cimadamore, επιστημονικός διευθυντής του προγράμματος CROP/Πανεπιστήμιο του Bergen, και η Jacqueline O’Reilly, University of Brighton/Πρόγραμμα STYLE – Strategic Transitions for Youth in Europe. Συντονίστρια της συζήτησης ήταν η Μαρία Πετμεζίδου, καθηγήτρια του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, ενώ κατά την έναρξη της συνάντησης εργασίας, απηύθυνε χαιρετισμό ο πρέσβης της Νορβηγίας στην Ελλάδα Sjur Larsen.