“Όσον αφορά τη νέα ΚΑΠ 2020-2026, πρότασή μας είναι να επιδοτηθεί ο καπνός με βασική ενίσχυση 220 ευρώ ανά στρέμμα και να ενταχθεί στον κατάλογο των προϊόντων με συνδεδεμένη ενίσχυση στα 100 ευρώ ανά στρέμμα με την παράδοση ενός ποσοστού παραγωγής για να μπορέσουν πλέον να επιβιώσουν οι καπνοπαραγωγοί όχι μόνο της Ροδόπης αλλά όλης της χώρας”.

Σε επιστολή του προς τους πολιτικούς αρχηγούς, ο Συνεταιρισμός Καπνοπαραγωγών Θράκης, ενόψει της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2020-2026, αναφέρει:

“Κύριοι.

Με τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική 2015-2020, ο καπνός πλέον δεν θα παίρνει συνδεδεμένες ενισχύσεις διότι δεν εντάχθηκε στο Άρθρο 38 με τα προϊόντα που θα παίρνουν συνδεδεμένες ενισχύσεις.

Αξίζει να σημειωθεί ότι μόνο στον Νομό Ροδόπης 6.200 οικογένειες ζούνε με την καλλιέργεια του καπνού διότι αποτελεί μονοκαλλιέργεια. Ο κλήρος είναι μικρός και φανταστείτε τις καταστροφικές συνέπειες για τον Νομό μας στην περίπτωση που ο καπνός δεν επιδοτηθεί καθώς και τι θα απογίνουν οι 6.200 οικογένειες που ζούνε από τον καπνό και δεν υπάρχουν εναλλακτικές καλλιέργειες για να καλλιεργήσουν κάτι άλλο πέραν του καπνού, διότι ο καπνός καλλιεργείται σε εδάφη άγονα και ξερικά στην πλειοψηφία τους.

Ο Συνεταιρισμός Καπνοπαραγωγών Θράκης αποτελείται από περίπου 10.000 μέλη από τους οποίους τα 6.200 μέλη είναι ενεργοί καλλιεργητές του καπνού και όλα τα μέλη του είναι ανάστατα για μια πολύ αρνητική για τον κλάδο εξέλιξη:

  • Στήριξη της καπνοκαλλιέργειας

Θα πρέπει η Πολιτεία να στηρίξει την καπνοκαλλιέργεια με μέτρα από προγράμματα του Β΄ Πυλώνα για να συνεχιστεί η καλλιέργεια του καπνού, ή μπορεί να εφαρμόσει το ελβετικό μοντέλο όπου από τον φόρο των τσιγάρων επιστρέφει ένα ποσοστό στους καπνοπαραγωγούς της. Κάτι παρόμοιο μπορεί να εφαρμοστεί και στη χώρα μας διότι γνωρίζουμε ότι υπάρχει ήδη 91% επιβάρυνση στα τσιγάρα οπότε θα ήταν εφικτό κατά τη γνώμη μας από τον φόρο των τσιγάρων να επιστραφεί τουλάχιστον 5% στους ενεργούς καπνοπαραγωγούς.

  • Επανεξέταση Συνδεδεμένων Ενισχύσεων

Θα πρέπει επιτέλους η Πολιτεία να επανεξετάσει το θέμα των άμεσων ενισχύσεων του καπνού και να συμπεριλήφθη ο καπνός στα προϊόντα που θα παίρνουν συνδεδεμένες ενισχύσεις και να σταματήσει αυτή η αδικία που γίνεται στον καπνό. Να σας αναφέρω ότι η περιοχή μου και οι καπνοπαραγωγοί της είναι μικροκαλλιεργητές και έχουν μικρούς κλήρους και ήδη είναι πολύ δύσκολο για αυτούς να συντηρήσουν τις οικογένειες τους. Εναλλακτική καλλιέργεια δεν υπάρχει που να μας αφήνει το εισόδημα από τον καπνό σε επίπεδο ετήσιας καλλιέργειας, και καταλαβαίνετε ότι η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη λόγω της οικονομικής κρίσης. Όσον αφορά τη νέα ΚΑΠ 2020-2026, και όπως αναφέραμε παραπάνω, για την ένταση εργασίας που έχει ο καπνός, πρότασή μας είναι να επιδοτηθεί ο καπνός με βασική ενίσχυση 220 ευρώ ανά στρέμμα και να ενταχθεί στον κατάλογο των προϊόντων με συνδεδεμένη ενίσχυση στα 100 ευρώ ανά στρέμμα με την παράδοση ενός ποσοστού παραγωγής για να μπορέσουν πλέον να επιβιώσουν οι καπνοπαραγωγοί όχι μόνο της Ροδόπης αλλά όλης της χώρας. Στη Ροδόπη σήμερα ζούνε περίπου 6.200 οικογένειες από την καλλιέργεια του καπνού, η οποία καλλιέργεια επιφέρει ένα σημαντικό εισόδημα επιβίωσης για αυτούς καθώς πρόκειται για φτωχές οικογένειες όπου σε καπνοπαραγωγικές περιοχές στη Ροδόπης αποτελεί μοναδική λύση. Αξιοσημείωτο είναι ότι ο καπνός ως προϊόν απαιτεί περισσότερες εργατοώρες ως αντικείμενο εργασίας έναντι πολλών άλλων καλλιεργειών στη χώρα μας. Αναφέρουμε από στοιχεία που έχουν συλλεχθεί, ότι για την παραγωγή σε ένα στέμμα καπνού, απαιτούνται 130 εργατοώρες, ενώ για την παραγωγή για ένα στέμμα σιτάρι, μόλις μια εργατοώρα! Επίσης, στην καλλιέργεια του καπνού, ως επί το πλείστον απασχολείται όλη η οικογένεια, σε κάποιες περιπτώσεις επιπρόσθετα με τους εργάτες, κυρίως αλλοδαπούς.

Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε ως καπνοπαραγωγοί, αφορούν: την υψηλή φορολόγηση του εισοδήματός μας, τις συνεχόμενες αυξήσεις στις ασφαλιστικές εισφορές, την υποχρέωση τήρησης βιβλίων εσόδων – εξόδων που επιφέρει φόρο επιτηδεύματος, τη γενικότερη αύξηση των γεωργικών εφοδίων μας, και επίσης την αδιαφορία της Πολιτείας να λύσει το θέμα των εποχιακών εργατών γης.

Τέλος, πρέπει να προσθέσουμε, ότι ο μεγαλύτερος όγκος κλήρου είναι εξαιρετικά μικρός και αυτό είναι ένα επιπλέον μείον για την καλλιέργεια του καπνού.

Για όλους αυτούς τους λόγους ζητούμε από εσάς να εκφράζετε την πλήρη στήριξή σας στη μείωση της φορολογίας μας, στην επίλυση των εποχιακών εργατών γης, καθώς επίσης ζητούμε και την απόλυτη ευθυγράμμισή σας μαζί με εμάς τους καπνοπαραγωγούς για τη συνέχιση καταβολής των αγροτικών επιδοτήσεων από την Ευρωπαϊκή Ένωση, πράξη που αποτελεί μια μεγάλη ανταπόδοση στους καπνοπαραγωγούς για την καλλιέργεια του καπνού με τις τόσες δυσκολίες, και επίσης αποτελεί μια μεγάλη διευκόλυνση στο εισόδημα του παραγωγού και στην οικονομία της χώρας γενικότερα. Είμαστε στη διάθεση σας για κάθε ενέργεια προς αυτή την κατεύθυνση.

Κύριοι.

Η ποικιλία καπνού που καλλιεργούμε είναι ο «Μπασμάς» που ανήκει στα αρωματικά καπνά. Αξίζει να αναφερθεί ότι πρόκειται για παραδοσιακή καλλιέργεια που καλλιεργείται στην περιοχή μας πολλές δεκαετίες και με τον πλέον παραδοσιακό τρόπο, και είναι παγκοσμίου φήμης διότι χρησιμοποιείται στα χαρμάνια των σιγαρετοβηομηχανιών για να δώσει στο τσιγάρο γεύση και άρωμα. Είναι περιζήτητος καπνός και υπάρχει συνεχής και αυξανόμενη ζήτηση από την παγκόσμια αγορά. Εξάγεται το 98% του προϊόντος και φέρνει έσοδα για τη χώρα μας 370 εκ. ευρώ ετησίως.

Γνωρίζετε πολύ καλά ότι ο τομέας του καπνού είναι μια σημαντική οικονομική δραστηριότητα, δημιουργώντας δεκάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας στον πρωτογενή τομέα, στη μεταποίηση και στις υπηρεσίες. Είναι ένας αμιγώς εξαγωγικός κλάδος, που προσφέρει στη χώρα μας πολύτιμο συνάλλαγμα και σημαντικότατη προστιθέμενη αξία. Κυρίως όμως κρατά ζωντανή την περιοχή μας, τον Νομό Ροδόπης, όπου η καπνοκαλλιέργεια είναι ο κινητήριος μοχλός της οικονομίας του, διατηρώντας τον κοινωνικό ιστό της υπαίθρου.

Για τους λόγους αυτούς σας ζητούμε τη συνδρομή σας με όποιον τρόπο κρίνετε πιο πρόσφορο, για την αποφυγή λήψης αποφάσεων που θα βλάψουν καίρια τον κλάδο μας, και τη δυνατότητα επιβίωσης των 6.200 οικογενειών των καπνοπαραγωγών μας”.